Hur mycket vatten finns på jorden?

Man hör ofta om bristen på dricksvatten,men hur stora är våra reserver av vatten på planeten? Hur mycket av det kan man dricka?

Hur mycket vatten finns på jorden?
© Photo by Matt Hardy on Unsplash

När man står och tittar ut över oceanen verkar den oändlig. I själva verket har vi emellertid mindre vatten till vårt förfogande än vad de flesta människor kan föreställa sig.

Tänker man sig att man tog den totala mängd vatten som finns på jorden och gjorde en kula av den skulle kulan ha en diameter på mindre än 1400 kilometer, vilket illustreras med datorgrafik till höger. I denna kula ingår allt vatten – från oceaner, sjöar, floder och underjorden samt det vatten som är bundet i snö och is och det som finns högt uppe i atmosfären.

Dessvärre är det endast en bråkdel av detta vatten som går att dricka, eftersom den största delen utgörs av saltvatten. Om man samlar ihop det sötvatten som bland annat finns i floder och sjöar blir det en kula som är endast 62 kilometer i diameter – vilket är för litet för att man skall kunna se den på illustrationen. Sextiotvå kilometer motsvarar ungefär avståndet mellan Stockholm och Uppsala.

Visserligen är dricksvattnet en resurs som ständigt förnyas. Genom det naturliga kretsloppet med regn och avdunstning återbildas reserven av färskvatten kontinuerligt. På grund av en allt lägre grundvattennivå, ökande befolkning samt en allt värre förorening är det emellertid idag ont om dricksvatten på många platser i världen. I synnerhet i Afrika och Mellanöstern är vatten en bristvara och problemet växer.

Enligt vissa FN-prognoser kommer det redan 2025 att bli svårt att skaffa rent dricksvatten till hälften av befolkningen. En möjlighet är naturligtvis att avsalta havsvatten så att det blir till dricksvatten. Det är emellertid en mycket kostsam process som snabbt gör att priset på vatten överstiger priset på olja.