Oil well

Hur bildas olja?

Jag har hört att olja bara bildas i ett oljefönster. Vad är det egentligen?

Olja i underjorden har ofta bildats med alger som utgångspunkt, men innan alger blir till olja krävs det att en rad speciella förhållanden råder.

Oljebildning förutsätter två saker. För det första måste organiskt material begravas i ett syrefritt sediment. Finns det syre, finns det nämligen även djur som bryter ned allt organiskt material, och då blir det ingen olja. För det andra måste materialet utsättas för både tryck och värme. Det sker genom att sediment avlagras ovanpå.

Geologerna talar om ett oljefönster bestämt av den så kallade geotermala gradienten. Denna anger hur mycket temperaturen stiger, när man går 100 meter ned i jorden. För att det skall kunna bildas olja måste gradienten ligga mellan 1,8 grader Celsius och 5,5 grader Celsius per 100 meter. Den tunga råoljan bildas vid de lägsta temperaturerna och trycken, till exempel 40 grader Celsius på 1000 meters djup.

När oljan bildats, måste den flytta sig till en annan bergart, då de bergarter som kan bilda olja är massiv lersten och skiffer, som oljan inte kan pumpas ut ur. Olja är dock lättare än det omgivande berget och rör sig därför uppåt. För att oljan inte skall avdunsta måste den porösa bergarten ha ett lock, till exempel ett lager av lera.

Läs också:

Supernova
Periodiska systemet

Hur bildas tunga grundämnen?

2 minuter
Råämnen

Sjunker inte marken ihop, när vi pumpar upp olja?

1 minut
Växter

Hur mycket syre producerar en växt?

1 minut

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!