Varför står det alltid upp en låga från oljeplattformarna?

Jag har ofta undrat över varför det alltid står en låga upp från oljeplattformar. Är det inte ett ganska stort slöseri med värdefull energi?

boreplatform, gasafbrændning

Gaser utvinns tillsammans med oljan

Både olja och gas bildas av dött organiskt material, som legat begravt i jorden i miljontals år. På grund av det höga tryck som råder på två-fyra kilometers djup, finns det alltid gas närvarande i en oljeficka. När olja pumpas upp på plattformen, sjunker trycket så mycket att gasen sipprar ut. Det är precis det samma som sker, när man öppnar en läsk, och kolsyran bubblar upp ur vattnet som koldioxidgas. Av tekniska och säkerhetsmässiga skäl kan den uppumpade oljan inte transporteras i fartyg eller rörledningar utan att först ha befriats från sitt gasinnehåll.

Borrplattformar bränner gasen

Innehåller oljan stora mängder gas, kan denna skickas genom rörledningar till land och utnyttjas. Är det däremot frågan om små gasmängder, kan den i en del fall användas som energikälla på plattformen. Av säkerhetsskäl är man emellertid ofta tvungen att bränna gasen, till exempel om den innehåller giftiga gaser. Ibland ”återanvänder” man gasen. Det sker till exempel om trycket i underjorden sjunker så mycket att det är svårt att pumpa upp oljan. I sådana fall kan ingenjörerna öka trycket i oljefickan genom att pressa tillbaka gasen igen tillsammans med vatten.