Gulf war

De åtta värsta katastroferna på havet

Haven har drabbats av flera hundra oljeutsläpp. Kuster har förorenats av olja, och försök har gjorts att sanera dem, men i synnerhet i kalla trakter finns oljeklumpar kvar flera år efter ett utsläpp. De värsta utsläppen märks fortfarande.

1967: Supertankern Torrey Canyon går på grund vid Cornwall i England. Försök att bryta ned oljan med kemikalier får svåra konsekvenser för miljön. Olyckan leder till viktiga förändringar av de internationella reglerna för oljetankers.

Torrey Canyon

1978: Tankfartyget Amoco Cadiz går på ett skär och förliser vid Frankrike. Över 300 miljoner liter olja förorenar havet och stränderna. Mer än 20000 fåglar dör, och skaldjurs- och musselbestånden dör i princip ut. Fortfarande studeras långtidseffekterna av utsläppet.

Amoco Cadiz

1979: Borrplattformen Ixtoc I kollapsar i Mexikanska golfen. Först efter nästan tio månader lyckas man stoppa utsläppet, som uppgår till 630 miljoner liter olja. Trots det enorma utsläppet undersöks efterverkningarna i stort sett inte, men mycket av oljan sjunker ned på havsbottnen. Stora delar av kusten förorenas, och 30 år senare hittar man fortfarande olja under sanden. Nästan alla krabbor i området dör, och även bestånden av fisk och ostron drabbas hårt.

Ixtoc I

1979: Två enorma oljetankers, Atlantic Empress och Aegean Captain, kolliderar utanför Trinidad och Tobago. Från tankarna strömmar cirka 396 miljoner liter olja ut. Atlantic Empress exploderar i ett eldklot och sjunker på djupt vatten. Oljan spolas aldrig i land.

Colliion between Atlantic Empress and Aegean Captain

1989: Tankern Exxon Valdez går på grund vid Alaska, och 41 miljoner liter olja släpps ut. Sanering sker under somrarna 1989, 1990 och 1991, men mätningar 2009 visar att upp emot tre miljoner liter olja finns kvar. Den döljs under till exempel sanden och är lika giftig som 1989.

Exxon Valdez

1991: Under Gulfkriget låter irakiska trupper enorma mängder olja rinna ut i Persiska viken. Minst 1,4 miljarder liter olja rinner ut i havet. Hälften avdunstar snabbt, men stora områden täcks av 10–15 centimeter olja. I de stora marskområdena finns det fortfarande massor av olja i jorden. Det kommer att ta årtionden, innan den är nedbruten.

2002: Tankfartyget Prestige bryts sönder utanför Spaniens kust, och 88 miljoner liter olja släpps ut. Tusen kilometer kustlinje förorenas. Minst 115000 fåglar dör, och olyckan innebär en varaktig nedgång i beståndet av havsfåglar. Många av de fiskare som deltar i den stora saneringen har 2009 fortfarande problem med luftvägarna.

cleaning up after Prestige

2010: En djuphavsborrning i Mexikanska golfen löper amok, och omkring 780 miljoner liter olja släpps ut. Undersökningar med ubåt i december 2010 visar att ett stort område på havsbottnen fortfarande är täckt av ett tjockt lager olja. Oljan har dödat koraller, fiskar och krabbor, och skadan väntas bli bestående. På ytan är oljan nästan borta.

deepwater horizon leak