Råämnen

Oljepump i solnedgång

Energi från det förflutna

Råvaror är en allmän term för naturprodukter som kan användas för jordbruk, produktion och bränsle. Råvaror kan delas in i fyra kategorier: 1. Råvaror från mineralriket 2. Råvaror från växtriket 3. Råvaror från djurriket 4. Fossila råvaror Råvaror från mineralriket är biprodukter från geologiska processer som exempelvis metaller och ädelstenar (men begreppet mineralriket har till viss del förlorat sin betydelse i och med geologins, kemins och biologins utveckling). Råvaror från växt- och djurriket kan återskapa sig så länge det finns en balans mellan skörd och odling. Olja är en känd fossil råvara. I denna kategori ingår även naturgas och kol. Ta en titt på våra artiklar för mer information om jordens råvaror. Läs mer här.
Sida 1 / 2