Shutterstock
Frukter från oljepalmen

Palmolja - vad är palmolja? Och hur utvinns den?

Är palmolja bra eller dåligt? Bör vi undvika palmolja och är det ens möjligt? Här kan du läsa om hur palmolja framställs, varför många anser att palmolja är skadligt, samt hur forskare försöker göra den mer hållbar.

Vad är palmolja?

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns ur oljepalmens frukter.

De senaste 100 åren har oljan gått från att ha varit ett extrakt från mindre skogsbruk till att vara världens viktigaste vegetabiliska olja. Det beror främst på att palmolja används i ett brett spektrum av produkter.

Exempel på produkter som innehåller palmolja:

 • Olja till fritering (huvudsakligen i Asien och Afrika)
 • Jordnötssmör och nutella
 • Choklad
 • Bröd och spannmål
 • Snabbnudlar
 • Stearinljus
 • Schampo, tvål och tvättmedel
 • Läppstift och hudvårdsprodukter
 • Tandkräm
 • Raklödder
 • Biobränsle

Även om palmoljan har många användningsområden, finns det flera nackdelar med produktionen av råmaterialet.

Stora arealer av skog och regnskog har redan fällts för att göra plats för oljepalmplantager, och skogsskövlingen fortsätter i många länder. Det innebär att många djur förlorar sin boendemiljö, vilket i sin tur ödelägger ekosystem och biologisk mångfald.

Dessutom skövlas skog, som hittills har tagit upp stora mängder koldioxid, så att processen dessutom ökar klimatförändringens hastighet.
Oljepalmplantager finns i många länder, som exempelvis: Brasilien, Malaysia, Indonesien, Thailand, Kamerun, Nigeria och Ghana.

Det ledande landet inom palmoljeproduktionen är Indonesien, som hade som mål att producera 40 miljoner ton innan 2020.

Den totala globala produktionen av palmolja under 2020 låg på lite drygt 75 miljoner ton, enligt senaste data från amerikanska jordbruksdepartementet (USDA).

Oljepalmplantage vid regnskog

Oljepalmplantage bredvid en tropisk regnskog. Den afrikanska oljepalmen trivs i våt jord.

© Shutterstock

Hur utvinns palmolja?

Den vanligaste palmsorten för palmolja är den afrikanska oljepalmen (Elaeis guineensis), som trivs bäst i våta jordarter.

En oljepalm kan bli upp till 30 meter hög och bär fruktklasar bestående av 1500–2000 frukter.

Varje fruktklase kan väga upp till 50 kilo och efter att planteringen av träd tar det två till fyra år innan man får sin första skörd.

Rå palmolja (CPO), röd palmolja och palmfett utvinns ur den mittersta delen av fruktväggen – den orange-gula mesokarpen.

Palmkärnolja (PKO) utvinns däremot ur fruktens vita kärna.

Mängden palmolja som kan utvinnas ur frukterna uppskattas till cirka 10–15 procent av fruktens vikt.

Tvärsnitt av oljepalmfrukt

En palmolja med olja i tvärsnitt. Exokarp är fruktväggen, mesokarp är den orange-gula mittersta delen och mitt i frukten sitter den vita kärnan.

© Shutterstock

Palmolja kräver stora arealer

Oljepalmer odlas kommersiellt i plantagesystem med 120–150 oljepalmer per hektar, vilket ger varje oljepalm en areal på 66–83 kvadratmeter.

Med en global årlig produktion på 75 miljoner ton palmolja lägger plantagerna därför beslag på enorma mängder mark.

År 1961 behövdes det 3,6 miljoner hektar mark till hela världens oljepalmproduktion, och 2017 hade behovet ökat till 21,4 miljoner hektar.

Om alla globala oljepalmplantager skulle placeras i Sverige, skulle de 1961 täcka nästan hälften av ​​Götaland. År 2017 skulle däremot närmare hälften av ​​Sverige användas till plantagerna.

Föreställ dig att gå från Trelleborg i söder ända upp till Örnsköldsvik i norr, och det enda du ser under hela resan är plantager med oljepalmer.

Om hela globala oljepalmproduktionen låg i Sverige

Så här skulle det se ut om hela den globala oljepalmproduktionen låg i Sverige.

© Jari Hautamaki

Palmolja är svårt att ersätta

Om palmolja skulle förbjudas skulle det enligt en del forskare medföra flera konsekvenser.

Palmoljan måste ersättas och produktionen av andra oljor från exempelvis raps, sojabönor, solroskärnor eller sheasmör skulle därför öka markant.

Den omställningen kan leda till ett ännu större miljöavtryck än palmoljans, eftersom oljepalmen är den oljegröda som producerar mest olja i förhållande till den använda landarealen.

Dessutom kommer många mindre samhällen att förlora sin försörjning om oljepalmen förbjuds.

Därför finns nu ett större fokus på att göra palmoljeproduktionen med hållbar.

En del initiativ går ut på att certifiera palmolja utifrån olika hållbarhetskriterier, medan andra inriktar sig på att utnyttja restprodukter och avfall från industrin som en hållbar energikälla.

Palmbiomassa kan exempelvis användas i pyrolys (torr destillation), förgasning, förbränning och flytande processer för att generera energi.

Forskare från Wageningen University och International Livestock Research Institute arbetar även med att optimera plantager för att utvinna mer olja per hektar.

I sin forskning omnämns att 40 procent av den globala produktionen kommer från mindre plantager, och om man optimerade skörden skulle det förhindra att ytterligare fyra–sex miljoner hektar mark i tas i bruk för oljepalmplantager i framtiden.

Forskare undersöker också klimateffekten av biobränslen, bland annat hydrogenererad vegetabilisk olja, även kallad HVO100. Det finns HVO100-varianter med palmolja, rapsolja, solrosolja, slaktavfall och råtallolja.

Oljepalm-plantage

Oljepalmplantage sedd nedifrån. Här kan man se det stora avståndet mellan palmerna.

© Shutterstock

Är palmolja hälsosamt?

I grund och botten är palmolja betydligt sämre för klimatet än kroppen.

År 2018 träffades ett antal vetenskapliga experter i Madrid för att identifiera fördelar och nackdelar med palmolja.

De drog slutsatsen att:

 • Ett måttligt intag av palmolja som en del av en normal, hälsosam kost utgjorde ingen hälsorisk
 • Palmolja ökade inte risken för cancer

En av de stora hälsofördelarna med palmolja är att den är relativt fast vid rumstemperatur och därför kan smöras ut. Av den anledningen behövs det inget tillsatt väte i oljan (i en process som kallas ”hydrogenering”) för att den ska kunna användas som margarin, och det eliminerar ohälsosamt transfett ur ekvationen.

Palmoljan är dock fast vid rumstemperatur eftersom den innehåller relativt många mättade fettsyror – cirka 50 procent. Det är bättre än både palmkärnolja och kokosolja (som har cirka 85 procent mättade fettsyror) men fortfarande betydligt högre än de 14 procent som finns i olivolja.

Mättade fettsyror leder till högre kolesterolnivå och befaras öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Men palmolja innehåller också viktiga antioxidanter som bekämpar ansamlingar av oönskade ämnen i kroppen. Palmolja är särskilt rikt på E-vitamin, vilket är viktigt för immunsystemet och cellernas förmåga att kommunicera med varandra.

En matsked palmolja innehåller:

 • Kalorier: 120
 • Proteiner: 0 gram
 • Fett: 14 gram
 • Kolhydrater: 0 gram
 • Fibrer: 0 gram
 • Socker: 0 gram