Omfattande studie avslöjar oroväckande status för jordens djurliv

Knappt hälften av planetens arter är på tillbakagång. En grupp är i synnerhet hotad, varnar forskare, som beskriver situationen som "alarmerande".

Många av jordens vilda djur är hotade och deras bestånd är på tillbakagång. Det ser bland annat illa ut för amfibier, vilket vill säga groddjur. Det här är en bild av en groda av arten rhacophorus margaritifer, som lever i Indonesien.

© Shutterstock

Ser man miljoner år tillbaka i tiden, så har jorden genom historien genomlidit fem massutplåningar, som tillintetgjorde stora delar av livet vår planet.

Forskare har flera gånger under nyare tid varnat för att vi kan stå på tröskeln till ännu en katastrofal massdöd – denna gång orsakad av oss människor.

Och nu tillkommer en omfattande rapport som ger stöd åt farhågorna.

Den globala förlusten av vilda djur är nämligen "betydligt mer alarmerande" än tidigare antaget, enligt en omfattande studie som har publicerats i tidskriften Biological Reviews.

Studiens resultat visar att nästan hälften av planetens arter genomgår en kraftig minskning av bestånden.

Det beror framför allt på att vi människor har förstört den vilda naturen och i stället byggt städer, anlagt vägar och använt marken till jordbruk. Även klimatförändringarna utgör en väsentlig del av förklaringen, enligt studien.

Forskarna har analyserat mer än 70 000 arter, som lever över hela världen och som omfattar både däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och insekter.

Och den nedslående kontentan är att hela 48 procent av arterna upplever ett minskande bestånd, medan bara drygt tre procent är på uppgång.

En ung knölval leker nära havsytan. Knölvalen har pressats till gränsen av utrotning, men bevarandeinsatser har varit framgångsrika och i dag klassificeras den inte längre som hotad.

© Shutterstock

Både däggdjur, fåglar och insekter genomgår tillbakagångar, och amfibier – det vill säga groddjur – är särskilt hårt drabbade, framgår det av studien.

Det är lite bättre ställt för fiskar och kräldjur, varav flera arter har stabila bestånd som alltså inte befinner sig i någon direkt nedgång.

Geografiskt sett ser det sämst ut för djurlivet i tropikerna.

Ett av skälen är att djur i tropikerna är mer känsliga för snabba förändringar i deras omgivningstemperaturer, framhåller forskarna.