Shutterstock

Nu avslöjar forskare vilket syfte hundens svans har

För många djur är svansen ett viktigt motoriskt redskap, men inte för hunden. Människans bästa vän använder svansen till något helt annat.

Många djur använder sina svansar till att utföra imponerande rörelser.

Ekorren använder exempelvis svansen till att stabilisera sin kurs om de faller ned från ett träd, medan katter använder svansen till att hålla balansen bättre.

Så vad använder hunden sin viftande bakdel till?

Något helt annat, enligt en grupp tyska forskare vid Max Planck-institutet för intelligenta system i Stuttgart, som har undersökt frågan genom att titta närmare på 25 olika hundraser.

Ändrade nästan inte kurs i luften

Deras slutsats har publicerats i en vetenskaplig artikel som ännu inte har fackgranskats – det vill säga lästs och godkänts av objektiva experter.

Men de resultaten pekar i en överraskande riktning. Till skillnad från många andra djur spelar hundens svans nämligen ingen motorisk roll.

Forskarna har använt en matematisk modell som gjorde det möjligt för dem att undersöka vad som händer när hundar vänder och vrider sin torso och rör sina ben och svansar medan de hoppar upp i luften.

Modellberäkningarna visade att svansrörelserna nästan inte gjorde någon skillnad alls för en hunds bana under ett långt hopp.

Vad hundens svans talar om för dig

Hundens svansrörelser mitt i ett hopp förändrade faktiskt bara dess bana en bråkdel av en grad.

"Vi tror att detta innebär att hundar använder sina svansar till helt andra saker", skriver forskarna i artikeln.

Forskargruppen pekar på att svansen i högre grad måste anses användas som ett kommunikationsredskap eller till att vifta bort myggor och flugor.

Enligt tidigare studier använder hundar sina svansar till att visa upp allt från dominans till vänlighet och rädsla.

En högt höjd svans signalerar exempelvis självkänsla eller att hunden vill leka, medan en stel, orörlig svans – eller infälld mellan benen – kan ge uttryck för att hunden är ängslig eller uppmärksam på ett potentiellt hot.