Magnus lundgren

Norges iskalla fjordar hyser rikt korallrev

Under tusentals år har glaciärer skurit ut Norges kuster ur landskapet. Det har skapat ett hem för ett otal arter, som lever under starkt tryck från vattnet i det iskalla, ogästvänliga undervattenslandskapet.

Asexuell havsnejlika klonar sig själv

Havsnejlikan har varken behov av en mage eller att befruktas. När den förökar sig stöter den helt enkelt ut en del av fotplattan, som därefter fäster sig vid botten och växer vidare som en trogen kopia – helt oberoende av den första.

Magnus Lundgren

Sandkrabban utnyttjas av småmaneter

Sandkrabban är täckt av små polypdjur som har hakat sig fast på dess sköld. Där fångar de föda som skickas ned genom “rören” till dess att de har vuxit till småmaneter, varefter de simmar bort från krabban.

Magnus Lundgren

Kraftiga käkar pulvriserar havsbottens hårda skal

Den en och en halv meter långa havsmusen är be­släk­tad med hajen. Till skillnad från sin kusin har havsmusen bytt ut de sylvassa tänderna mot kraftiga käkar som den använder för att krossa musslor, sjöborrar och kräftdjur.

Magnus Lundgren

Havssnäckans antenner hittar livsviktiga svampar

Antennerna på snäckan Polycera quadrilineata innehåller så kallade kemoreceptorer som upptäcker förändringar i de kemiska föreningarna runt snäckan. Med hjälp av sina antenner spårar sig snäckan fram till födan, som oftast består av svampar.

Magnus Lundgren

Långa klor fångar förbipasserande byten

Den färgstrålande trollhummern använder sina långa klor för att fånga små kräftdjur och as, och drar därefter in dem i sin grotta. Hummern döljer stjärten under sin kropp och i nödsituationer används stjärten som en fjäder för att snabbt undkomma fiender.

Magnus Lundgren

Jetstråle räddar hoppmusslan

Om en hoppmussla hotas av fiender, exempelvis en sjöstjärna, pressar den ut små jetstrålar av vatten genom skalets öppning. Varje avfyrning kan föra den upp emot fem meter bort och genom att upprepa detta kan den lilla musslan simma bort från hotet.

Magnus Lundgren

Ögonkorallerna bedövar bytet med ett förlamande gift

Ögonkoraller är en rovdjursart som består av tusentals små polyper. När korallerna ska fånga föda i form av plankton eller små kräftdjur skjuter de ut en liten giftpil ur sina tentakler, som bedövar bytet och gör det redo att förtäras.

Magnus Lundgren

Ögat vandrar vidare under uppväxten

Om du lever hela livet på botten behöver du inte frukta något hot underifrån. Därför vandrar sandskäddans vänstra öga upp på toppen av huvudet under uppväxten så att den lättare kan gömma sig för de fiender som kommer ovanifrån.

Magnus Lundgren