Neandertalare jagade gigantiska elefanter

En analys av urgammal benmassa tyder på att neandertalare fällde elefanter som var större än den nu levande afrikanska elefanten.

Den liktandade elefanten var med en höjd på fyra meter större än den nu levande afrikanska elefanten.

Med en höjd på fyra meter var den liktandade elefanten (palaeoloxodon antiquus) knappt en meter högre än den nu levande afrikanska elefanten. Namnet hör ihop med djurets betar, som inte är lika böjda som nu levande elefanters.

© Wikimedia Commons

Europa är inte direkt känt för sina enorma landdjur, men om man spolar tillbaka bandet till den tid då neandertalare levde i vår del av världen, såg landskapet ganska annorlunda ut.

En nederländsk studie, i vilken forskare har analyserat ett antal märken gjorda med stenredskap på skelettdelar, tyder på att våra råbarkade förfäder då och då jagade elefanter.

Det var dock inte sådana elefanter som vi kan se i dag eller några ullhåriga mammutar, utan så kallade liktandade elefanter (palaeoloxodon antiquus), som med en höjd på fyra meter sträckte sig knappt en meter högre upp i landskapet än nu levande afrikanska elefanter.

Stenbrott skvallrar om det förflutna

För att ta reda på mer om styrkeförhållandet mellan neandertalarna och de liktandade elefanterna, sökte forskargruppen upp ett stenbrott som hade grävts på 1980-talet nära den tyska staden Halle.

Där studerade och analyserade forskarna rester efter mer än 70 elefanter, bland annat flera nästan kompletta skelett vars ben kan dateras cirka 125 000 år tillbaka i tiden – det vill säga den tid då neandertalarna var de enda människorna i området.

På benen hittade forskarna märken efter stenredskap, vilket tyder på att neandertalarna har varit mycket noga med att inget kött skulle gå till spillo.

Dessutom hittades mycket få gnagmärken, vilket också tyder på att det inte har varit mycket kött kvar på kadavren till hungriga djur, som kunde ha förstört dem.

"Det har kanske varit lite att hitta på enskilda kotor, men skeletten är så rena att de inte har attraherat några andra köttätare", säger Lutz Kindler, från museet för mänsklig beteendeutveckling i Tyskland, till vetenskapsmediet New Scientist.

Från 25 till 100 neandertalare

Tidigare studier har visat tecken på att neandertalarna levde i mindre grupper som sällan översteg 25 individer.

Men riktigt så enkelt är det inte, eftersom köttet från en vuxen elefant faktiskt kunde ha mättat cirka 100 vuxna människor i månaden, meddelar Wil Roebroek vid universitetet i Leiden i Nederländerna, som ledde den nya studien.

"Om en grupp på 25 individer dödade en elefant, skulle de behöva ägna 3-5 dagar åt att stycka den, varpå de skulle behöva torka eller röka köttet", förklarar han för New Scientist och fortsätter med att grupperna därför måste ha varit större:

"De få märkena på benen visar att de inte lät något kött ligga och ruttna", säger Roebroek.

Ett annat tecken på att neandertalarna målinriktat jagade elefanter, och inte bara åt dem som hade dött av naturliga orsaker, är att de flesta skeletten i stenbrottet härstammar från hanelefanter.

Det låter helt rimligt, eftersom äldre hanelefanter är mer benägna att leva ensamma och därför är lättare att locka i fällor än dem som lever i större flockar.

"Stora djur är lättare att döda när du kan begränsa deras rörlighet. På så sätt kan du enklare ta kål på dem med exempelvis spjut", avslutar Roebroek.