Naturen - Naturkatastrofer

Var är det farligast att bo?

När man hör om naturkatastrofer är det ofta samma ställen som drabbas Vet man att vissa områden är betydligt farligare att bo i än andra?

I samarbete med Världsbanken har en forskargrupp vid Columbia University i USA kartlagt hela jorden med avseende på risken för naturkatastrofer. Forskarna delade upp jorden i små celler och tittade på risken för sex olika katastrofer – cykloner, torka, översvämning, jordskalv, vulkanutbrott och jordskred – utifrån data från de senaste 20 åren. Det visar sig att det farligaste stället att bo på är Taiwan. Här lever 17 miljoner människor eller 73 procent av befolkningen med risk för minst tre typer av naturkatastrofer. I synnerhet cykloner är vanliga i Taiwan, men även jordskalv och översvämningar förekommer ofta. Omkring en femtedel av jordens yta är permanent hotad av minst en naturkatastrof, och här bor över hälften av jordens befolkning. Enligt en FN-rapport har totalt omkring 1,8 miljoner människor dött till följd av naturkatastrofer under de senaste 20 åren. I genomsnitt är det 247 om dagen. Forskarna har inte bara sett på risken för förlust av människoliv. Man har även skissat upp en global bild av de ekonomiska förluster som följer på katastroferna. Denna karta visar att flera europeiska länders ekonomi riskerar att lida av efterverkningarna av översvämningar och torka eller båda delar.https://illvet.se/naturen/naturkatastrofer?

Läs också:

Jordskalv

Italien skakar: Läs allt om jordbävning

1 minut
Fiktiv tsunami
Tsunami

Tsunami kan drabba USA när som helst

15 minuter
Tsunami

Fråga oss: Är det möjligt att varna för tsunamier?

1 minut

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!