Var är det farligast att bo?

När man hör om naturkatastrofer är det ofta samma ställen som drabbas Vet man att vissa områden är betydligt farligare att bo i än andra?

I samarbete med Världsbanken har en forskargrupp vid Columbia University i USA kartlagt hela jorden med avseende på risken för naturkatastrofer. Forskarna delade upp jorden i små celler och tittade på risken för sex olika katastrofer – cykloner, torka, översvämning, jordskalv, vulkanutbrott och jordskred – utifrån data från de senaste 20 åren. Det visar sig att det farligaste stället att bo på är Taiwan. Här lever 17 miljoner människor eller 73 procent av befolkningen med risk för minst tre typer av naturkatastrofer. I synnerhet cykloner är vanliga i Taiwan, men även jordskalv och översvämningar förekommer ofta. Omkring en femtedel av jordens yta är permanent hotad av minst en naturkatastrof, och här bor över hälften av jordens befolkning. Enligt en FN-rapport har totalt omkring 1,8 miljoner människor dött till följd av naturkatastrofer under de senaste 20 åren. I genomsnitt är det 247 om dagen. Forskarna har inte bara sett på risken för förlust av människoliv. Man har även skissat upp en global bild av de ekonomiska förluster som följer på katastroferna. Denna karta visar att flera europeiska länders ekonomi riskerar att lida av efterverkningarna av översvämningar och torka eller båda delar.https://illvet.se/naturen/naturkatastrofer?