Vad är De fem stora?

Vilka naturkatastrofer har varit de mest förödande i jordens historia?

Forskarna betecknar i allmänhet fem katastrofer under urtiden som de värsta i jordens 4,6 miljarder år långa historia. Geologerna räknar med att det sammanlagt har inträffat ett dussin katastrofer, som har medfört massdöd bland jordens djur och växter. Det är emellertid i synnerhet ”De fem stora” som forskarna intresserar sig för. Tre av De fem stora var speciellt ödeläggande. Den första inträffade för 438 miljoner år sedan, då en väldig ismantel bredde ut sig över landmassorna. Jorden kyldes av och isen band vattnet, så att vattenståndet i haven sjönk. Vid den tidpunkten fanns det ännu inget liv på marken utan bara i havet, där hälften av alla djur och växter dog ut. För 245 miljoner år sedan kastade våldsamma vulkanutbrott upp enorma mängder damm, giftiga gaser och lava där Sibirien nu ligger. Solens strålar kunde inte tränga igenom atmosfären, och en period med kallt klimat följde. En stor del av jordens liv kunde inte klara av denna enorma förändring, och 90 procent av havens djur och 70 procent av landdjuren dog ut. Livet blommade upp igen, men för 65 miljoner år sedan slog en meteor på kanske en mil i diameter ned i havet utanför Mexico med 75000 kilometer i timmen – kraften motsvarar fyra miljarder Hiroshimabomber. Hälften av allt liv på jorden, däribland alla dinosaurier, försvann under den långa vinter som sänkte sig över jorden.