Varför suger tsunamis bort vatten?

Jag har läst att innan den stora tsunamin drabbade Asien sögs vattnet ut från stranden. Vilka mekanismer gör att vattnet försvinner?

En tsunamiutlöses oftast till följd av ett jordskalv i havet, då jordens kontinentalplattor förskjuts. Skalvet medför att hela havsbottnen reser sig i ett plötsligt ryck, och rörelsen trycker vattnet uppåt i ett stort område av havet. Den bula av vatten som uppstår skapar en serie vågor med mycket stor längd, det vill säga långt avstånd från den ena vågtoppen till nästa. Ute på öppet hav är varje vågs energi utsträckt över en flera hundra kilometer lång sträcka, så att vågen bara är cirka en halv meter hög och reser sig så lite att man knappast upptäcker den ombord på ett fartyg. I denna form kan tsunamin färdas flera tusen kilometer genom havet nästan utan att förlora någon energi, eftersom friktionen är ytterst begränsad. När vågen närmar sig land, bromsas tsunamin i takt med att havsdjupet blir mindre. Våglängden förkortas samtidigt, och det koncentrerar vågens kraft på ett allt smalare stycke hav. Det får tsunamin att växa, och eftersom vågen blir högre, kräver den mer vatten under sig. Det suger den till sig från havet bakom och framför vågtoppen, där vattennivån blir lägre. På havet syns det nästan inte alls att vattennivån sjunker, men vid kusten blir resultatet att vattnet på mycket kort tid drar sig tillbaka från stranden. Vågen bryter, när höjden blir en sjundedel av längden. Det är emellertid inte alltid den bryter dramatiskt och förvandlas till en mur av vatten. Om havsbottnen sluttar tillräckligt långsamt, beter havet sig i stället som ett stort badkar, som rinner över.