2004 Tsunami, Indonesia

Vad är en tsunami?

Medierna kallar gärna tsunamier för mördarvågor, och det har sina skäl. De slår ofta till utan förvarning, och lika fredliga som de ser ut att vara på djupt vatten, lika skräckinjagande är de, när de når kusten.

4 augusti 2011

Tsunami är japanska och betyder egentligen ”hamnvåg”. I själva verket är det dock en havsvåg, som utlöses av en kortvarig men kraftig störning av havsbottnen – oftast ett jordskalv.

En tsunami har hög utbredningshastighet på stora havsdjup och kan uppnå hastigheter på 950 km/h vid ett djup på cirka 7000 meter och ha en våglängd på upp till 200 kilometer. På djupt vatten är våghöjden dock sällan mer än en krusning. På grunt vatten avtar hastighet och våglängd, medan våghöjden ökar.

När tsunamin närmar sig kusten, byter den karaktär och kan inte längre behålla sin långa våglängd på grund av det minskade havsdjupet. De enskilda vågorna bildar en mur av vatten, som väller in mot kusten, samtidigt som de trycks på bakifrån av fler vågor, som gemensamt som ett ”vågtåg” får våghöjden att växa nästan explosivt.

Det enorma trycket på vattnet kan i vissa fall i det närmaste suga bort vattnet från stranden, vilket hjälper till att bygga upp vågen till 30 meters höjd eller mer. En 30 meter hög våg som träffar kusten med 30–40 km/h kan ställa till med oerhört svåra skador långt in i landskapet. Ett vågtåg består vanligtvis av två till tre vågor.

Tsunamier indelas i tre grupper Tsunamier delas in i tre grupper: lokala, regionala och så kallade teletsunamier. Lokala tsunamier har en förstörelseradie på upp till 100 kilometer och utlöses i regel av jord- eller bergskred eller iskalving. De är förhållandevis vanliga i utsatta områden.

Regionala tsunamier är avgränsade händelser, som sprider förödelse inom den bassäng där tsunamin har fötts, i regel inte på avstånd över 1000 kilometer.

Teletsunamier är kraftiga tsunamier, som korsar både bassänger och oceaner – ibland flera gånger. Teletsunamier är förhållandevis ovanliga.

Hårdast drabbade av tsunamier är kusterna runt den så kallade ”Ring of fire”, som är beteckningen för en mycket jordskalvsaktiv zon i norra Stilla havet.

Det finns även exempel på tsunamier som orsakats av undervattensskred, meteoritnedslag, vulkanutbrott och iskalvning.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: