Är det möjligt att varna för tsunamier?

Var är risken att drabbas av en tsunami störst och är det möjligt att varna dem som bor vid kusten i förväg?

De största tsunamivågorna på över fem meter hotar bland annat Nord- och Sydamerikas stillahavskuster.

© Ronnie Chua / Shutterstock

Tsunamierkan uppstå efter skred eller vulkanutbrott, men de stora tsunamierna som korsar oceanerna och kan drabba kuster på flera tusen kilometers avstånd utlöses oftast av jordskalv.

Innan en tsunami kan uppstå måste en markant lodrät rörelse flytta vattenpelaren uppåt eller nedåt och på så sätt starta en våg. Den stora sydöstasiatiska tsunamikatastrofen 2004 utlöstes exempelvis när den Indoaustraliska kontinentalplattan dök ned i Javagraven.

Störst fara vid stillahavskuster

Stora jordbävningar av den lodräta varianten förekommer oftast där två av jordskorpans tektoniska plattor rör sig mot varandra – exempelvis hela vägen runt Stilla havet, där risken att drabbas av en tsunami är som störst.

Japan, Indonesien, New Zealand, örikena norr om Australien, Syd- och Nordamerikas västkust är de mest tsunamidrabbade områdena i världen.

© NOAA

Det är svårt att utfärda varningar för tsunamier, eftersom den utlösande faktorn inte heller kan förutspås. När en jordbävning äger rum sprids chockvågorna sig mycket fortare genom jordskorpan än den tsunami, som eventuellt blir en konsekvens.

Det ger en möjlighet att reagera innan själva tsunamin har upptäckts. När tsunamin är på väg över öppet hav kan ett varningssystem kallat DART II registrera den.

Tryckmätare avslöjar tsunamin

Varningssystemet DART II kan med hjälp av sensorer på havsbottnen varna för att en tsunami är på väg.

Tsunami advarsel
© NOAA

1. Sensor fångar upp vågen

En trycksensor på havsbottnen registrerar förändringar i vattentrycket. Sensorn kan skilja tsunamier från vanliga vågor och avslöja tsunamier på bara en centimeter.

Tsunami advarsel
© NOAA

2. Boj tar emot mätningar

Via ljudvågor skickar sensorn upp data till ytan var 15:e minut. Registrerar sensorn en tsunami byter den frekvens och skickar data var 15:e sekund.

Tsunami advarsel
© NOAA

3. Forskare utvärderar data

Bojen överför uppgifterna till en av sammanlagt 66 Iridiumsatelliter, som för dem vidare till exempelvis centret PTWC på Hawaii. Där avgör forskare om en varning ska skickas ut.

Systemet består av ett nätverk av sensorer som är placerade på havsbottnen i Stilla havet. Från sina positioner skickar de data till kommandocentralen Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) på Hawaii som är bemannad dygnet runt.

PTWC kan sedan skicka ut en varning till nationerna runt Stilla havet, så att de kan sätta i gång evakueringar i de hotade områdena.

På andra platser är tsunamivarningarna mer lokala. Det gäller exempelvis vid det norska berget Åknes, som hotar att störta ned i den lokala Geirangerfjorden och skapa en 70 meter hög våg.