Shutterstock
Tsunami

Hur uppstår en tsunami på havet?

Jag har hört att det kan bildas gigantiska flodvågor ute på havet, så kallade tsunamis. Hur uppstår de?

De flesta tsunamis utlöses av jordskalv under vattenytan. När havsbottnen skakas av ett skalv sätts hela vattenmassan ovanför i rörelse, och det kan i en del fall leda till att en tsunami uppstår.

En tsunami skiljer sig från de vågor som vinden skapar genom att vara en svängning i hela vattenpelaren. En tsunami kan också bildas vid ett meteornedslag, eller om en bergssida rasar ned i havet.

På öppet hav märker man knappt en tsunami, då vågen sällan är mer än en halv meter hög och passerar med cirka 700 kilometer i timmen, ungefär samma fart som ett passagerarflygplan.

Tsunamin förlorar nästan ingen hastighet under vägen, och just på grund av den höga farten innehåller den massor av energi, vilken utlöses på lågt vatten. Här kan flodvågen resa sig till en lodrät mur med 12 meters höjd, ibland mer.

Tsunamis förekommer särskilt i Stilla Havet, då jordskalv är vanligast där, men de kan uppträda i alla hav och till och med i sjöar. Den största tsunami man känner till drabbade Lituya Bay i Alaska i juli 1958 efter ett bergsskred. Här sköljdes träd som växte 500 meter upp på bergsidan bort!