Tsunami

Tsunami våg

Tsunamier skapar kaos

En tsunami är ett naturfenomen som uppstår till följd av antingen jordbävning, bergskred, vulkanutbrott eller meteoritnedslag. Tsunami betyder ”hamnvåg” på japanska. År 2004 skakade en enorm jordbävning havsbottnen i Indiska oceanen. De oerhörda krafterna utlöste en ödeläggande tsunami, som färdades från epicentrumet i mer än 800 kilometer i timmen och rullade in över flera asiatiska länder med vågor som var över 30 meter höga. 230 000 människor omkom och flera städer lämnades i ruiner på bara ett par timmar. Tsunamier kan uppstå när som helst och vetenskapen arbetar med att kunna förutsäga och förvarna om framtida katastrofer i tid. Gå på upptäckt i vårt arkiv och lär dig mer om tsunamier.

Tsunamier suger undan vattnet

Tsunamier uppstår oftast på grund av underjordisk aktivitet, som får tektoniska plattor att pressas mot varandra. Det frisätter en enorm energi som sätter havet i rörelse. På öppet hav ser man bara en liten våg, men under ytan döljer sig väldiga krafter.

Vågen når ända ned till havsbottnen och kan vara flera hundra meter bred. Under ytan kan den färdas med upp till 1000 kilometer i timmen och bromsar in först när den når grundare vatten vid fastlandet. Där minskar hastigheten till 30–40 kilometer i timmen, men den ökade pressen från tsunamins framfart suger undan vattnet från stranden och skapar vågor som kan nå en höjd på över 30 meter.

Tsunami drabbar stad

© Shutterstock

Vetenskapens kamp mot tsunamier

Sedan 1948 har det funnits varningssystem i Stilla havet. Systemet består av finkänsliga tryckmätare som är uppsatta på havsbottnen. De fångar upp tryckförändringar som kan varsla om en tsunami. Mätningarna skickas med satellit till varningscentraler över hela världen, där forskare analyserar dem och gör riskkalkyler.

År 2004 drabbade en tsunami Indonesien bara ett par minuter efter att jordbävningen hade skakat havsbottnen. I det fallet hade varningssystemet inte gjort någon skillnad, men det kunde ha gett människor i andra länder tid att fly. Därför har många länder i dag investerat i moderna system, som kan skydda dem mot tsunamier.

Tsunami boj

© Shutterstock