Shutterstock

Nordens Atlantis överlevde tsunami

Det gamla landområdet Doggerland i Nordsjön utplånades inte av en tsunami som forskarna hittills trott. En frodig ö överlevde katastrofen.

För 8 150 år sedan utlöste ett jordskred utanför Norges västkust en tolv meter hög tsunami som rullade fram över Nordsjön. Där slog den bland annat in över ön Dogger Island som vid den tiden låg öster om nuvarande England.

Vid den tiden var havsnivån lägre än vad den är i dag och Dogger Island låg fortfarande över vattnet. Ön var den sista kvarlevan av det stora landområdet Doggerland, som tidigare täckte hela södra delen av Nordsjön och kopplade ihop England med dagens Nederländerna, Tyskland och Danmark.

Ett undervattensskred utanför Norges kust (1) skickade iväg en tsunami (2) genom Nordsjön mot ön Dogger Island (3) för 8 150 år sedan.

© Shutterstock

Forskare har tidigare trott att tsunamin innebar den sista dödsstöten för Doggerland, men nu visar nya studier att Dogger Island överlevde tsunamin och var beboelig flera århundraden, kanske till och med ett helt årtusende, efter händelsen.

Borrprover visar vattenmassornas rörelser

Geologer frånUniversity of Bradford analyserade borrkärnor från havsbotten utanför Englands östkust. Kärnorna visade sig innehålla tydliga spår av tsunamin.

Geologer kan se att vattenmassorna har trängt in i floddalar och rivit upp träd som har dragits med när vattnet drog sig tillbaka igen.

DNA från träden finns i borrproverna under andra lager, som innehåller spår av att marken senare torrlagts igen. Det innebär att Dogger Island måste ha överlevt katastrofen.

© Amgueddfa Cymru/National Museum Wales

Tre fakta om Doggerland

Omfattning: Efter istiden för 11 000 år sedan täckte Doggerland den södra halvan av Nordsjön.

Livsmiljö: Stenåldersmänniskor bodde i det frodiga landskapet där det fanns sjöar och floder och ett rikt djurliv.

Undergång: För 7 000 år sedan hade havsnivån stigit så mycket att hela Doggerland var borta.

Forskarna har underbyggt resultaten med datorsimuleringar av tsunamin som tar hänsyn till kustlinjens form och havsbottens struktur.

Simuleringarna visar att tsunamin har varit relativt skonsam mot Dogger Island. Stenåldersfolket har således kunnat fortsätta sitt liv på ön fram till dess då havsnivån för cirka 7 000 år sedan ökade så pass mycket att området omvandlades till vad det är i dag: Doggers bankar, 13 meter under ytan.