Kan jordens kärna koka som i katastroffilmen “2012”?

Katastroffilmen “2012” målar en trovärdig bild av hur världen skulle se ut om jordens kärna kokade. Men scenariot är inte realistiskt, eftersom jordens kärna i värsta fall skulle smälta, men inte kunna nå upp till en tillräckligt hög temperatur för att koka.

I katastroffilmen “2012" kokar jordens inre, vilket får skorpan att spricka.

© SONY PICTURES // CLAUS LUNAU

Om jordens kärna kunde koka är återgivningen i "2012" ett trovärdig: Jordskorpan spricker, oceanerna flyter ihop och kontinenterna smulas sönder.

Men kokningen skulle öka värmeströmmen från centrum av jorden tusentals gånger, så att jorden i bokstavlig bemärkelse skulle brinna under oss.

Kokning definieras som snabb förångning av vätska till gas. En vätskas kokpunkt beror på det tryck som vätskan utsätts för i sina omgivningar.

Jordens kärna kan smälta, men inte koka

En kastrull utsätts till exempel för lufttrycket vid jordens yta, som är cirka 1 013 hektopascal. Trycket i jordens kärna ligger emellertid kring 350 gigapascal – det är alltså 3,5 miljoner gånger högre.

Det innebär att jordens kärna troligtvis inte kan koka, det vill säga uppnå den temperatur, vid vilken järn, nickel och svavel omvandlas till gas.

I stället för gas bildas en så kallad superkritisk vätska vid mycket högt tryck och mycket höga temperaturer.

Ultravarma bubblor får skorpan att resa sig

I jordens inre pågår processer som påminner om katastrofen i "2012". Gigantiska bubblor av ultravarmt material stiger upp mot jordskorpan och orsakar förödelse.