Vilket jordskalv är det kraftigaste?

Var tsunamiskalvet i Ostasien det kraftigaste som någonsin har inträffat?

Historiskt sett har det utan tvekan inträffat kraftigare skalv. Det kraftigaste jordskalvsom registrerats inträffade utanför Chiles kust den 22 maj 1960. Undersökningar visar att det mätte omkring 9,5 på Richterskalan. Skalvets epicentrum låg 150 kilometer från kusten, som var ett glest befolkat område, så ”bara” 2000–3000 personer miste livet till följd av skakningar och tsunami. Tsunamin rörde sig tvärs över hela Stilla havet, och då den 22 timmar senare nådde Japan, kunde man tillfoga ytterligare 200 personer till de döda. Skalvet i Indiska oceanen 2004 mätte 9,0 på Richterskalan, vilket betyder att det var betydligt svagare. Eftersom kusterna är tättbefolkade, blev konsekvenserna dock allvarliga. Så kraftiga jordskalv är lyckligtvis sällsynta. Sedan år 1900, då man började göra systematiska registreringar, har det i genomsnitt inträffat mindre än ett skalv om året med en styrka på över 8,0. Som jämförelse kan nämnas att det inträffar 150000 skalv med en styrka på 3,0–8,0.