Vad säger egentligen Richterskalan?

Vid jordskalv säger man att det var si och så kraftigt på Richterskalan, men vad betyder det?

Richterskalanär ett mått på den energi som frigörs vid ett jordskalv. Energin rör sig som vågor genom jorden, och när dessa vågor träffar en seismograf, sätts denna i gungning. De svaga vibrationerna kan förstärkas så att seismografen, oavsett avstånd, kan registrera även ganska små jordskalv överallt på klotet. När man skall beräkna Richtertalet, mäter man det största utslaget på seismografen, för att sedan korrigera för bland annat avståndet till skalvets centrum. Skalan är logaritmisk, vilket innebär att det inte är lika långt mellan stegen. För varje gång man går upp ett steg på skalan, motsvarar det att det vid ett skalv har frigjorts 32 gånger mer energi. Ett jordskalv med styrka 7 är med andra ord 32 gånger så kraftigt som ett jordskalv med styrka 6. Skalan kallas även den ö ppna Richterskalan, för att den till skillnad från den tidigare använda Mercalliskalan, inte har någon övre gräns. I praktiken har man inte mätt jordskalv över 9, och statistiskt sett går det cirka tio år mellan så stora jordskalv. Det är cirka ett jordskalv om året med styrka 8, medan omkring tio jordskalv per år når upp till styrka 7.