Tema: Jordbävningar

Jordbävningar är naturens näst mest dödliga fenomen. De tar livet av hundratals varje år och när de är som värst dör hundratusentals människor. Men vad är en jordbävning och varför är vissa regioner särskilt utsatta? Läs allt om jordbävningar.

Jordbävningar är det näst mest dödliga naturfenomenet på jorden.

Historisk sett är det bara översvämningar som har dödat fler människor och nutidens värsta naturkatastrof var en kombination av de båda, då en kraftig jordbävning på Indiska oceanens botten 2004 utlöste en tsunami som ledde till att 285 000 människor dog och miljontals människor blev hemlösa.

Normalt är det inte skakningarna i sig som dödar, istället är det efterverkningarna i form av byggnader som rasar, jordskred och tsunamier.

Jordbävningar i tredje världen innebär alltid att fler människor mister livet eftersom man där inte har råd att bygga tillräckligt starka hus som klarar att stå emot skakningarna.