Stämmer det verkligen att det är omöjligt att förhindra jordskalv?

När väl ett jordskalv bryter igenom jordskorpan är det så stora krafter som satts igång att det är omöjligt att stoppa. Men geologer och ingenjörer arbetar med en ny teknik som gör det möjligt att styra förstörelsen utanför städerna.

Jordskalv

Jordskalv uppstår när spänningen mellan jordskorpans tektoniska plattor blir för stor.

© AMING LIN ET AL. & BRÛLÉ ET AL. & SHUTTERSTOCK

Jordskalv uppstår där jordskorpans enorma tektoniska plattor knuffar till varandra längs en så kallad förkastning.

När spänningen mellan två plattor blir för stor utlöses plötsliga ryck med jämna mellanrum.

Rycken uppfattas som jordskalv, och eftersom de plattektoniska krafterna är så stora är de omöjliga att sätta stopp för.

Varningssystem sätter människor i säkerhet

Även om vi inte kan förhindra att jordskalv uppkommer blir ingenjörerna allt bättre på att motverka jordskalvens förödande effekter.

Förvarningssystem skickar människor i säkerhet, stoppar tåg så att de inte spårar ur och stänger av el och gas för att motverka bränder.

Skydd mot jordskalv blir kanske ännu viktigare i framtiden, eftersom stigande vattennivåer i världshaven ökar trycket på kontinentalsockeln längs de farligaste förkastningarna, däribland San Andreas i Kalifornien och den nordanatoliska förkastningen i Turkiet.

Hål i marken bromsar effektivt jordskalv

År 2014 lyckades franska forskare skapa säkra öar i ett hav av destruktiva vibrationer.

Med hjälp av borrhål ledde de vågorna från ett konstgjort jordskalv runt ett visst område.

Detta kan exempelvis skydda sjukhus och kärnkraftverk i jordskalvshotade områden.