Sker jordskalv mitt på kontinenterna?

Man skulle kunna tro att man är i säkerhet, om man bor långt från jordens plattgränser. Så är dock inte fallet.

Earthquake probability

Spänningarna i jorden byggs upp när kontinentalplattorna i gränsområdena pressas ned under varandra, stryker längs med varandra eller tvingas från varandra. Man skulle därför kunna tro att man är i säkerhet för jordskalv, om man bor i ett område, som ligger långt från sådana plattgränser. Så är dock inte fallet.

Även mitt inne på kontinentalplattorna kan det byggas upp spänningar i jordskorpan som en följd av aktivitet längs plattgränserna. Det kan ge utslag i helt oväntade jordskalv som det vid Tennant Creek i Australien i januari 1988. Skalvet hade 6,5 i styrka på richterskalan.

Earthquake, Latur, 1993

Ett annat exempel är skalvet i Latur i Indien år 1993, som hade ett richtertal omkring 6,4 och kostade omkring 8000 människor livet. Dessa sällsynta jordskalv förekommer ungefär vart tionde år, och man kan inte förutse var de kommer att inträffa nästa gång.