Så kan man skydda sig mot jordskalv

Man kan inte förhindra jordskalv, så för att minimera skadorna måste man försöka konstruera byggnader, som kan motstå skalven.

Earthquake engineering

Man kan inte förhindra jordskalv, så för att minimera skadorna måste man försöka konstruera byggnader som kan stå emot skalven.

Ett jordskalvutlöses alltid plötsligt. Det går därför inte att förvarna, så alla hinner undan i tid. Eftersom flera hundra miljoner människor bor i jordskalvszoner, är bästa alternativet att bygga husen på ett sådant sätt att konsekvenserna minimeras. Den grundläggande idén är att byggnaden skall ge efter utan att kollapsa.

Det löser man genom att använda material som inte är alltför styva, samt genom att bygga på ett fundament som absorberar så mycket energi som möjligt från skalvet. En del konstruktioner har ett nätverk av stötdämpare mellan de bärande elementen.

I sin strävan efter den optimala konstruktionen har man vid universitetet i San Diego byggt en jättelik skakmaskin, som utsätter till exempel vindkraftverk och bostadshus för samma påverkan som jordskalv.

Även el- och gasnät bör skyddas, eftersom kortslutningar och gasläckor ofta leder till svår förödelse.