Richterskalan skulle bara användas lokalt

Richterskalan skapad för Kalifornien. Han beskrev det själv som något av en slump att hans namn knöts till mätningen av jordbävningar.

Richter magnitude scale

Richterskalan skapad för Kalifornien

Han beskrev det själv som något av en slump att hans namn knöts till mätningen av jordbävningar. 1927 arbetade Charles Richter (1900-85) på sin doktorsavhandlning i teoretisk fysik, när hans handledare på CalTech berättade att det fanns en ledig tjänst på Seismologiska Laboratoriet. Var han intresserad? Det var Richter och han fick jobbet som mest bestod av rutinuppgifter, såsom att registrera de jordbävningar som seismograferna spårade i Kalifornien.

En dag övervägde han om man inte kunde skapa en måttstock för jordbävningarnas styrka i förhållande till varandra. Det resulterade i Richterskalan som presenterades 1935. Ursprungligen hade han tänkt sig att den bara skulle användas lokalt i Kalifornien men den spred sig snabbt till seismologer världen över, och med det följde berömmelsen.

Han hade skapat skalan i tätt samarbete med sin kollega, Beno Gutenberg. Men denne var så skygg inför att ge intervjuder att det var Richter som trädde fram och därför fick sitt namn knutet till skalan.

Ingen övre gräns på Richterskalan

Skalan är logaritmisk med grundtal 10. Det vill säga att jordbävningens styrka multipliceras med tio för varje steg på skalan. En jordbävning med styrkan 4 är alltså tio gånger kraftigare än ett med styrkan 3. Jordbävningarna placeras på skalan enligt seismografernas mätningar av vibrationer, vilket innebär att Richterskalaninte nödvändigtvis avspeglar den enskilda jordbävningenss förödelse.

Den våldsamma jordbävningen på Haiti 2010, där mer än 100 000 människor livet, mätte 7,0 på Richterskalan. Till skillnad från den kraftigaste jordbävning som någonsin har registrerats – 1960 i den chilenska staden Valdivia – som "endast" fick omkring 3 000 människoliv på sitt samvete, trots att det skalvet mätte 9,5 på skalan.

Många tror att Richterskalan går till 10, men det är fel. Den har ingen övre gräns. Som Richter själv uttryckte det, det är naturen som sätter gränsen och inte skalan, så teoretiskt sett kan det mycket väl komma en jordbävning som har en styrka över 10, men det har alltså inte uppmätts än.