Richter magnitude scale

Så mäter man jordbävningar

Ett jordskalv beskrivs ofta med ett värde på Richterskalan. Hur läser man den?

4 augusti 2011

Världen över är det Richterskalan som används för att beskriva hur kraftigt ett jordskalv är. Skalan, som skapades 1935, används för att klassificera skalv efter deras så kallade ”magnitud” – det vill säga deras storlek i förhållande till andra skalv.

1000 gånger kraftigare

Richterskalan är en logaritmisk skala baserad på grundtalet 10. Det betyder att ett skalv som uppmätts till 6 på skalan är tio gånger kraftigare än ett skalv som registrerats som 5. Ett skalv på 7 är hundra gånger kraftigare än ett på 5, medan ett skalv på 8 är 1000 gånger kraftigare, och så vidare.

Richtertalet bestäms genom att man läser av ett jordskalvs kraftigaste utslag på en så kallad seismograf och räknar om det till vad en annan seismograf tio mil från skalvets utgångspunkt på jordytan skulle visa.

Skalan är känd i hela världen, men för forskning används en nyare skala, kallad momentmagnitudskalan. Den speglar mer direkt den energi som utlöses vid ett skalv.

Styrkeangivelserna påminner om Richterskalans, så det är ingen större skillnad för en lekman.

Richterskalan har ingen övre gräns

Det finns inget teoretiskt tak för hur kraftiga jordskalv kan vara, men skalv på över 9,5 betraktas som geofysiskt omöjliga, eftersom spänningarna skulle utlösa ett skalv, innan de blir så kraftiga.

Denna artikel kommer från bokserien Vetenskapens universum:

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: