Jordskalvshot under Norden

Även om Norden ligger långt ifrån traditionella jordskalvszoner, hotar gamla ärr i berggrunden att utlösa en speciell sorts jordskalv, som tidigare har förvandlat städer till grus.

Bild från filmen Skjelvet
© Fantefilm

År 2001 rullade ett jordskalv på faktor 7,7 in över Gujarat-provinsen i Indien, krossade 400 000 hem och kostade minst 13 800 människor livet.

Det som utmärkte den tragiska händelsen var att området ligger långt från de tektoniska gränsplattor, som normalt skapar jordskalv. Det så kallade intratektosniska skalvet hade skapats av faktorer som kan uppkomma i Nordens berggrund.

Liten, reell jordskalvsfara

Risken för ett riktigt stort jordskalv i Norden är förvisso mycket liten, men Norge drabbades så sent som 1904 av ett jordskalv på faktor 5,4.

När så våldsamma jordskalv drabbar Norden, beror det på en aktiv geologisk forntid, som har lämnat ärr i det 3,5 miljarder år gamla urberget. Ärren utgör fortfarande svaga zoner som kan utlösa jordskalv när de utsätts för tryck, sträckningar och vridningar från olika irritationsmoment.

Norden pressas från alla sidor

Den geologiska stress som utlöser jordskalv i Norden kommer främst från Atlanten och istiden.

Norden ligger under vågrät press från bildandet av ny havsbotten långt ute i Atlanten.

Samtidigt flyttar berggrunden sig ldrätt i ett försök att uppnå jämvikt, efter att det kolossala trycket från den senaste istidens flera kilometer tjocka glaciärer försvann för mer än 10 000 år sedan.