Shutterstock / Vismar UK

Internetkablar under vatten varnar för tsunamier

Internetkablar på botten av de stora oceanerna kan med hjälp av ljusimpulser spåra tsunamier, jordbävningar och andra naturkatastrofer under uppsegling – och potentiellt rädda miljontals liv.

Drygt 430 enorma undervattenskablar med en total längd på 1,3 miljoner kilometer ska ge insikt i var och hur seismografiska händelser som jordbävningar och tsunamier uppstår.

Bakom kartläggningen av havsbottnens skakningar finns bland andra forskare från brittiska National Physical Laboratory, som ska mäta rörelser i sjökablarna.

Enligt forskarna ska kabelmätningar på rätt platser i världshaven kunna varsla om kommande naturkatastrofer – och ge större kunskaper om rörelser i jordskorpan, som till 71 procent är täckt av vatten.

Mäter ljusimpulser i kabeln

Att utrusta världens alla sjökablar med sensorer blir dock en dyr historia.

Forskarna ska i stället använda sig av de vibrationer, tryckpåverkningar och temperaturväxlingar som kablarna utsätts för på djupet. Den sortens händelser påverkar dataströmmarna inuti kabeln, som annars under optimala förhållanden flyger fram med ljusets hastighet.

Mer konkret fokuserar forskarna på kabelsträckorna före och efter de relästationer som med 50-100 kilometers mellanrum förstärker internetsignalen i kablarna.

Analysföretaget TeleGeography har kartlagt de största internetkablarna på havsbotten.

© Telegeography

För där kablarna ålar sig fram mellan relästationerna efter havsbottnens rörelser, kan de i praktiken omvandlas till sensorer.

Mätningar av rörelserna utförs genom att skicka ljusimpulser genom kabeln. Där avslöjar de känsliga relästationerna om ljussignalen i en kabelsträcka inte når fram på grund av skakningar eller annan submarin aktivitet längs vägen.

Genom att lysa in i en 5 860 kilometer lång optisk fiberkabel mellan Kanada och Storbritannien har forskare bland annat upptäckt flera mindre jordbävningar och vågbildningar.

Ska kartlägga klimatförändringar

Huvuddelen av djuphavens rörelser ska forskarna kartlägga genom att bygga ut det brittisk-kanadensiska nätverket med kabelsträckor i närheten av relästationer längs andra delar av internets vattenvägar.

Därmed kan underhavsnätverket av mätstationer på längre sikt även registrera om havsbottnarna påverkas av klimatförändringar.

Global uppvärmning på djupet kan enligt forskargruppen – utöver temperaturförändringar – ge sig till känna genom plötsliga förändringar i havsströmmarna.

Förutom National Physical Laboratory utförs kartläggningen av havsrörelserna tillsammans med bland andra Italiens institut för metrologi med specialinriktning på vetenskapstekniska ljusmätningar.

Teknikjätten Google är sedan sjökablar lades ut 2016 också ombord på projektet.