Shutterstock
earthquake house

Hur mäts jordskalv?

Jorden upplever varje dag tusentals av små jordskalv och extremt känsliga instrument registrerar och mäter deras styrka.

Seismograf registrerar skakningar

När geologer registrerar jordskalv använder de en seismograf – ett känsligt instrument, som visar jordskakningar som en sicksack-kurva på ett papper. Styrkan beräknas genom att man mäter det maximala utslaget och jämför det med avståndet till jordskalvet. Genom att avläsa precis när skakningarna nådde fram till olika seismografer kan forskarna beräkna avståndet till jordskalvets epicentrum och dettas läge.

Tusentals jordskalv varje dag

Jorden upplever varje dag flera tusen små jordskalv. De minsta registreras bara av lokala seismografer, medan jordskalv som har en styrka på 4,6 eller mer är så kraftiga att de kan registreras överallt på jorden. Till exempel mättes jordskalvet som drabbade Danmark och Sverige 2008 så långt bort som i Thailand. Denna typ av jordskalv inträffar cirka 2000 gånger om året och fångas upp av världens 10000 seismografer – tätheten är störst i Japan och minst i Afrika.

Styrkan i ett jordskalv anges enligt den så kallade richterskalan – uppkallad efter den amerikanske fysikern och jordskalvsforskaren Charles Francis Richter. Skalan togs i bruk 1935 och har sedan dess justerats en del, men i princip kategoriserar richterskalan den energi som friges i samband med ett jordskalv.

Richterskalan är logaritmiskt uppbyggd

Den totala frigjorda energin ökar 32 gånger för varje steg på richterskalan – skillnaden mellan två steg är 32 x 32, motsvarande en cirka 1000 gånger större energiurladdning.