Hur kraftiga kan jordskalv bli?

Jag har hört att Richterskalan inte har någon gräns för hur kraftiga jordskalv kan bli. Är det verkligen sant?

Earthquake

Jordskalv uppstår till följd av rörelser i de tektoniska plattor som jordskorpan är indelad i.

Rörelsernas storlek anges med Richterskalan.

Det hittills kraftigaste registrerade skalvet hade en styrka på 9,5 och inträffade i Chile år 1960. Jordskalvet i Indiska oceanen år 2004, vilket utlöste den katastrofala tsunamin, hör också till historiens största med 9,3.

Jordskalv som ligger mellan åtta och tio på Richterskalan är sällsynta, och det registreras normalt bara ett sådant per år.

De flesta forskare anser också att gränsen är nådd vid jordskalv på 9. Det kan emellertid vara svårt att förutsäga, eftersom ett jordskalvs storlek avgörs av faktorer, som är komplicerade att kartlägga, till exempel jordskorpans fysiska egenskaper och hur stort område som är geologiskt sammanhängande.

I teorin kan jordskalv bli kraftigare, och Richterskalan har heller ingen övre gräns.

Innan skalven når över 10, måste det dock nog till andra krafter än jordens egna. Jorden har till exempel flera gånger träffats av stora meteoriter, och skakningarna därifrån kan ha överstigit även de kraftigaste jordskalv.