IAEA

Tokyo var hårsmån från kärnkraftskatastrof

För åtta år sedan drabbade en jordbävning och en efterföljande tsunami Japans kuster och ödelade delar av kärnkraftverket Fukushima. Men katastrofen kunde ha blivit långt värre.

Naturligtvis ska ett dödstal på 15?891 personer och 2?585 saknade på intet sätt förringas.

Men så här fyra år efter Japans värsta katastrof i fredstid kan japanerna minnas de förolyckade med vissheten att den jordbävning som drabbade landet den 11 mars 2011 kunde ha utvecklat sig långt värre än vad den gjorde.

Påståendet har att göra med att kärnkraftverket Fukushima som ligger på östkusten 220 km norr om Tokyo.

Tsunami tvingade Fukushima på knä

När jordbävningen slog till gick de automatiserade nödsituationsprocedurerna i gång och verkets reaktorer stängdes ner enligt planen.

Problemen uppstod först på allvar en timme efter skalvet när en tio meter hög tsunami sköljde in över kusten och rev ner de dieselgeneratorer och bränsletankar som stod för kylningen av reaktorerna.

Fukushima kunde blivit nytt Tjernobyl

Endast kvicktänkta och snabbt utförda beslut från verkets personals sida förhindrade en total härdsmälta, vilket skulle ha betytt att hela Fukushimaverket hade exploderat.

Om reaktorernas betonglock hade förstörts och det radioaktiva innehållet hade sluppit ut skulle japanerna haft att göra med ett nytt Tjernobyl.

En stark sydlig vind skulle ha burit utsläppet direkt ner till Tokyos 34 miljoner invånare.

Kraftverksarbetare förhindrar ragnarök

Dagen efter tsunamin uppnår temperaturen i reaktor 1 över 1000 grader, och uran börjar droppa ut från bränslestavarna. Härdsmältan har börjat.

Operatörerna på kärnkraftverket bestämmer snabbt att släppa ut radioaktiv vattenånga från reaktorns tank – stick i stäv med ordern från kärnkraftverkets ägare, företaget TEPCO. Det gör det möjligt för brandbilar att pumpa in havsvatten i reaktorn för att kyla kärnbränslet.

Reaktor 1-byggnaden exploderar under nedkylningen, men den totala härdsmältan av den radioaktiva materian förhindras – och därmed en fullständig förstörelse av hela Fukushimaverket.

Hade det inte varit för de 50 frivilliga arbetarna ledda av Fukushimas driftledare, Masao Yoshida, kunde Japan ha utsatts för en äkta kärnragnarök med radioaktiva utsläpp i nivå med de man såg i Tjernobyl 1986.