Den indisk-australiska plattan bryts mitt itu

Mystiskt jordskalv avslöjar att Australien håller på att ge sig iväg från Indien. Resultatet är att den indisk-australiska tektoniska plattan genom att gå mitt itu.

Indiske plade

Trots att det är många tusen kilometer mellan Indien och Australien, delar de sockel. De ligger nämligen på samma så kallade tektoniska platta – alltså samma bit av jordskorpan. Så har det varit i nästan 50 miljoner år, men ett mystiskt jordskalv har nu gjort forskarna uppmärksamma på att en skilsmässa är på väg.

Den 11 april 2012 drabbade ett gigantiskt jordskalv med styrkan 8,6 på richterskalan havsbottnen utanför ön Sumatra mitt i Indiska oceanen. Med undantag av lokalbefolkningen lade få märke till skalvet, eftersom det varken medförde en tsunami eller någon större skadegörelse. Att ett så kraftigt jordskalv kunde äga rum utan att skapa en tsunami gjorde geologer världen över nyfikna, och en undersökning påbörjades för att försöka förstå skalvet. De första fynden tyder på att skalvet är ett tecken på att hela den indisk-australiska plattan håller på att brytas mitt itu.

Hela plattan rör sig i nordostlig riktning. Problemet är att de båda ändarna inte rör sig lika snabbt. Den södra delen med Australien dras iväg med inemot 70–80 millimeter per år, medan Indien sitter mer eller mindre fast i den euroasiatiska plattan. Slutsatsen är därför att den indisk-australiska plattan håller på att brytas isär. Misstanken stärks av att skalvet den 11 april var oerhört våldsamt, och att sprickorna går ovanligt långt ned i jorden. Exakt när skilsmässan är fullbordad går inte att säga. Processen kommer förmodligen att ta miljontals år.

Läs hela historien i det nya numret av Illustrerad Vetenskap och se vilka konsekvenser den nya kunskapen har.