3 nya tekniker ska skydda oss mot jordbävningar

Skakningarna ebbar ut i trädtopparna eller omvandlas till underjordiskt visslande. Metoderna för att ta andan ur jordbävningar är många och nu är forskarna redo att testa det första systemet som ska göra utsatta byggnader "osynliga" för skakningarna.

Jordbävningar som den som inträffade i Taiwan i februari 2016 kommer i framtiden att kunna dämpas eller omdirigeras.

© VCG/Getty Images

I tusentals år har byggnader utrustats med fårskinn, gummimembran och kullager för att skyddas mot jordbävningarnas förödande skalv. Men nu ska forskarna försöka hindra jordskalvet långt innan det når fram.

Med en mängd olika tekniker ska jordbävningarna dämpas, spridas och omdirigeras – till en början för att skydda sårbar infrastruktur som exempelvis sjukhus och kärnkraftverk, men på sikt ska hela städer också jordbävningssäkras.

1. Pålar sprider jordskalvsvågor

När det gäller olika metoder är det här den som forskarna har kommit längst med. Den innebär en ring av nedgrävda betongpålar som är placerade med allt kortare och kortare mellanrum.

När ett jordskalv träffar pålarna sprids och omdirigeras skakningarna och när de har passerat de innersta ringarna återstår enbart relativt ofarliga krusningar.

2. Rötter och kronor äter upp jordskalvet

Ringarna av betongpålar kan bara skydda enstaka byggnader och inte hela städer. Det kan dock höga träd. Jordbävningens svängningar kan fortplanta sig upp i trädens kronor.

De mest kraftfulla jordbävningarna kan dock kräva flera hundra meter höga träd. Här kan man i stället placera gigantiska vindkraftverk för att få skakningarna att ebba ut.

3. Jordskalv omvandlas till visslande

Stora, ihåliga stålcylindrar som är nedgrävda i jorden kan i teorin förvandla jordbävningens stötvågor till betydligt mindre farliga ljudvågor. Det fungerar på samma sätt som när man blåser in luft i en träflöjt.

Ett jordskalv med en styrka på 8 på Richterskalan utlöser en ljudvåg på 160 decibel – motsvarande ljudet från ett hagelgevär.