Jordskalv

Kollapsade byggnader

Jordbävningar skakar vår planet

Jordbävningar är ett naturfenomen som förekommer på samtliga kontinenter. Jordskorpan består av sju stora samt flera små tektoniska plattor. Plattorna kan sträcka sig över flera tusen kilometer och ha en tjocklek på upp till 200 kilometer. De är i konstant rörelse och kan frigöra stora mängder energi. De mest utsatta områdena för jordbävningar är de mellan två eller flera tektoniska plattor. Det uppstår cirka 20 000 jordbävningar per år varav majoriteten kategoriseras som svaga jordbävningar som inte kan uppfattas av människor. Jordbävningens storlek mäts på Richterskalan med hjälp av en seismograf. Ju högre jordbävningen mäter på skalan, desto mer våldsam och destruktiv är den. Varje år är det runt 15 jordbävningar som mäter sju eller högre på Richterskalan. Utforska vårt arkiv och lär dig mer om jordbävningar här.

Hur uppstår en jordbävning?

Den konstanta aktiviteten i jordskorpan är orsaken till jordbävningar, och de mest våldsamma jordbävningarna skapas när en platta pressas ner under en annan platta. Dessa gränsområden kallas subduktionszoner och jordbävningarna kan uppstå från ytan ned till 700 kilometers djup. Denna typ av jordbävningar når ofta högt på Richterskalan.

I Europa inträffar jordbävningar främst i Grekland, Turkiet och Italien. Österut är det vanligtvis Japan, Indonesien, Kina och Iran som drabbas. Samtliga länder befinner sig i närheten av gränsområdet mellan två eller flera plattor.

Seismograf mäter jordbävningar

© Shutterstock

Jordbävningen i Haiti

2010 drabbades Haiti av en jordbävning som uppmättes till sju på Richterskalan. Det officiella antalet dödsfall uppskattas till cirka 300 000 människor, samtidigt som tre miljoner personer drabbades av skadorna efter skalvet, som uppgick till cirka åtta miljarder dollar. I dag saknar miljontals invånare på Haiti bostad och fortsätter kämpa i följderna av jordbävningen.

Jordbävningen i Japan

2011 drabbades Japan av den värsta jordbävningen i landets historia. Den mätte nio på Richterskalan och utlöste en enorm tsunami som bland annat ödelade stora delar av staden Fukushima. Mer än 200 000 människor evakuerades och cirka 26 000 förlorade sina liv. Stadens kärnkraftverk drabbades av stora skador som kunde ha slutat i en katastrofal nedsmältning i nivå med Tjernobylolyckan.

Haiti Port-au-Prince

© Shutterstock
Sida 1 / 2