3 tekniker ska rädda oss från utplåning

Jorden är en otrygg plats och bara en sak är säker: Nästa katastrof ligger runt hörnet. Forskare har som tur är redan satt i gång med att utveckla tekniker för att släcka pyrande supervulkaner, avböja asteroider med kurs mot jorden och förhindra att temperaturen rusar i höjden.

© Shutterstock

1 – VULKANUTBROTT: Nedkylning och betongproppar avväpnar supervulkaner

© Giphy

Redan i dag borrar geologerna i både vanliga vulkaner och supervulkaner som Flegreiska fälten i Italien. Hittills har syftet bara varit att placera ut övervakningssensorer eller att utnyttja geotermisk energi, men i framtiden kan tekniken även komma att användas för att förhindra ett nära förestående vulkanutbrott. I en rapport från år 2018 har amerikanska forskare jämfört 38 teknologiska idéer om hur supervulkaner skulle kunna avväpnas. Några av de mest lovande metoderna är att...

  • Göra magman mer trögflytande, så att den inte kan pressas upp lika lätt. Stenmassans tröghet förändras om man pumpar ner kylmedel i vulkanen eller tillsätter ämnen som påverkar dess kemi.

  • Lätta på trycket i vulkanen. Det kan man göra genom att pumpa upp smält stenmassa eller ventilera magmakammaren på gaser som kan bilda bubblor och provocera fram ett utbrott.

  • Stärka jordskorpan ovanför magmakammaren så att den inte lika lätt ger vika för uppstigande magma. Geologerna kan sätta betongproppar i sprickor i kratern eller kyla berget ovanför vulkanen.

  • Höja magmans smältpunkt genom ökat tryck på vulkanen. Forskarna kan exempelvis lasta extra material på magmakammaren eller ersätta grundvattnet med en tyngre vätska.

2 – METEORITNEDSLAG: Kärnvapensond flyttar asteroid

© Mikkel Juul Jensen

En asteroid med kurs mot jorden kan styras undan med hjälp av en sond. Forskare föreslår att två sonder ska sändas iväg efter varandra. Den första gör en nedslagskrater i asteroiden, vilket ökar effekten när den andra träffar med en kärnladdning. Explosionen är tänkt att knuffa in asteroiden i en bana som inte hotar jorden.

3 – KLIMATKATASTROF: Koldioxidutvinning stabiliserar klimatet

© CarbonEngineering.com

Med koldioxid, som i dag värmer upp vår planet, kan vi påverka jordens klimat. År 2017 byggde företaget Climeworks i Schweiz världens första kommersiella anläggning som utvinner koldioxid ur atmosfären och lagrar den. Tekniken motverkar den globala uppvärmningen, som har uppstått för att vi släpper ut för mycket koldioxid. När nästa istid hotar kan vi pumpa ut koldioxiden i atmosfären igen så att temperaturen stiger.