Därför är skogen bra för dig

På med vandringsskorna och ta en promenad i skogen. Forskning visar att naturupplevelser inte bara är bra för ditt humör – de stärker också din kropp.

Skovluft

Vi är väl medvetna om det: En rask promenad i den vackra höstskogen gör oss glada och ger extra energi och överskott.

Men är glädjen av naturen rent psykologisk, eller påverkar skog, berg och strand rent faktiskt kropp och hjärna fysiskt? Ny forskning tyder på det, skriver National Geographic.

Natur är bra mot diabetes och astma

Forskare på brittiska University of Exeter undersökte sambandet mellan 10?000 människors psykiska hälsa och deras bostad och upptäckte att personer som bor närmare grönområden upplever större psykisk jämvikt.

Och nederländska forskare drog 2009 slutsatsen att förekomsten av ett flertal sjukdomar, bland annat depression, ångest, hjärtsjukdomar, diabetes, astma och migrän var lägre hos personer som bodde mindre än en kilometer från ett grönområde.

Det ligger i luften

De exakta orsakerna till naturens positiva inverkan på vår hälsa är oklara, men det finns tecken på att det finns gynnsamma ämnen i den luft vi andas in i naturen.

Japanska forskare hävdar till exempel att vi med skogsluften andas in bakterier som stärker matsmältningssystemet och gör att vi kan bryta ned ämnen som vi annars inte skulle kunna omsätta, vilket tillför näring som gynnar oss både fysiskt och mentalt.

Via växter och bakterierna som lever på dem får vi dessutom flera essentiella oljor som kan hjälpa oss att bekämpa skadliga mikroorganismer.

Vidare anser japanerna att vi andas in negativa joner med skogsluften, som medverkar till att neutralisera allergener och andra skadliga ämnen i kroppen.

Vi är byggda för naturen

Naturen verkar också ha en gynnsam inverkan på vår stressnivå.

Mätningar av stresshormoner, andning, hjärtfrekvens och svettutsöndring hos försökspersoner antyder att små naturdoser – det kan räcka med en bild av natur – kan ha en lugnande inverkan och förbättra vår prestationsförmåga.

Forskarna förklarar det med att kroppen slappnar av i naturliga omgivningar, eftersom det påminner om den miljö vi evolutionärt utvecklades i. Våra sinnen har därför lättare att tolka information om växter och vattendrag än om höghus och trafik.

Det ser hur som helst ut som om det finns ett samband mellan naturupplevelser och en god fysisk och psykisk hälsa. Och det är väl egentligen ett tillräckligt starkt argument för en söndagspromenad i skogen, vid sjön eller havet.