Näbbdjurs genom har kartlagts

Näbbdjuret är ett naturstridigt underverk

Den lägger ägg, svettas mjölk och har gift i sina klor. Forskarna har kartlagt näbbdjurets genom och nu ska djurets mångsidiga egenskaper bidra till förståelse för däggdjurens tidiga utveckling.

Den lägger ägg, svettas mjölk och har gift i sina klor. Forskarna har kartlagt näbbdjurets genom och nu ska djurets mångsidiga egenskaper bidra till förståelse för däggdjurens tidiga utveckling.

D. Parer og E. Parer-Cook/Minden Pictures