Nasa Goddard Space Flight Center, J. Dwyer/Florida Institute of Technology
Mörka blixtar

”Mörka blixtar” kan påverka flygpassagerare

Även om forskare är osäkra på hur så kallade jordiska gammablixtar uppstår, så kan fenomenet utsätta flygresenärer för en skadlig mängd strålning.

De blinkar och lyser inte som vanliga blixtar, men så kallade "mörka blixtar" finns överallt på jorden.

Dessa mystiska fenomen kallas mer exakt jordiska gammablixtar eller TGF (Terrestrial Gamma-Ray Flash). De är korta och kraftfulla gammastrålningsexplosioner från åskmoln som skjuts ut mot rymden.

Vetenskapen kan ännu inte förklara varför eller hur dessa jordiska gammablixtar uppstår, men att de kan påverka oss människor är utom tvivel – åtminstone om vi sitter i ett passagerarplan.

Det har en fransk forskargrupp offentliggjort på American Geophysical Union-mässan.

Där presenterade de resultaten av ett forskningsprojekt som visade att "mörka blixtar" i sällsynta fall kan drabba förbipasserande plan och kortvarigt utsätta passagerare för osäkra mängder gammastrålning.

Gammastrålning på resan

Jordiska gammablixtar uppstår drygt 10 till 15 kilometer ovanför jordens yta, som råkar vara samma luftlager som många passagerarplan befinner sig i.

Den franska forskargruppen har analyserat observationer av jordiska gammablixtar och flygrutter, och deras beräkningar visar att "mörka blixtar" kan utlösas i närheten av ett passagerarplan en gång om året till vart fjärde.

Det har dock inte tagits med i beräkningarna att de flesta piloter troligen skulle undvika sådana oväder, så risken att exponeras för gammastrålning är nog mindre, tror forskarna.

Ändå anser de att vi ska ta de jordiska gammablixtarna på allvar när vi reser i de övre luftlagren.

jordiska gammablixtar

En illustration av elektroner som accelererar uppåt från ett åskmoln. Dessa elektroner har mycket höga energimängder, som utlöses i form av gammastrålning. De är inte synliga för blotta ögat, men de kan vara skadliga för människor i för stora mängder.

© Nasa Goddard Space Flight Center, J. Dwyer/Florida Institute of Technology

I en flertal datorsimuleringar kom forskarna fram till att passagerare som flyger inom 200 meter från en kraftfull jordisk gammablixt kan utsättas för doser av strålning på mer än 0,3 sievert.

Sievert är måttenheten för den mängd joniserande strålning som tas upp av levande organismer. Människor bör helst inte utsättas för mer än 0,02 sievert om året.

Mystiska mörka blixtar

Mörka blixtar eller jordiska gammablixtar rapporterades för första gången 1994, men än i dag saknar forskare en tydlig bild av hur dessa strålningsexplosioner uppstår.

Fenomenet äger rum upp till tusentals gånger varje dag och den allmänna teorin är att dessa gammablixtar utlöses av de elektriska fält som skapas under åskväder.

Dessa fält kan skjuta ut elektroner i hastigheter som närmar sig ljusets.

Forskare tror närmare bestämt att gammastrålningen skapas när elektroner förlorar energi.

Något i atmosfären gör elektronerna energirika och denna energi frisätts genom att det skickas ut gammastrålning över åskmolnen.

Det är detta något, som forskarna ännu inte har upptäckt hur det uppstår, men de kan mäta att gammastrålning sänds ut i rymden från molnen.

Blixtarna är hundratals gånger kortare än en sekund, men ändå uppstår det energier på upp till 20 miljoner elektronvolt.