Moln med ”bröst” är tecken på kritiskt väder

Moln kan också utveckla bröst. Fenomenet kallas mammatus efter det latinska ordet för juver, och när ”molnbrösten” visar sig flyger piloterna långa omvägar runt dem.

Mammatus

© David Bigwood/Alamy/All Over

Mammatus är påsar som hänger ned från molnets undersida och påminner om juvret på en ko.

Namnet kommer från latinets ord "mamma", som betyder just "juver" eller "bröst".

Fuktig luft hänger som påsar

Fenomenet uppstår när droppar av kall, fuktig luft sjunker ned under molnet.

Den fuktiga luften behöver längre tid för att bli uppvärmd än den omgivande, torrare luften och blir hängande som påsar.

Varslar om tornador

Mammatus tyder på våldsamma, lodräta vindar som ger extrem nederbörd, blixtar eller tornador.

Piloter ser därför mammatus som röda varningslampor.