Shutterstock

Vilka områden är de mest förorenade i världen?

Förorening är ett vitt begrepp. Man måste beakta riskerna både för miljön och för människan, varför det kan vara ganska svårt att utarbeta en egentlig lista. Enligt den privata amerikanska miljö-organisationen The Blacksmith Institute skall världens mest förorenade plats dock finnas i Kaukasus. Där toppar staden Sumqayit i Azerbajdzjan listan. Under sovjettiden hade staden i många år en enorm kemisk industri, som årligen släppte ut inemot 120000 ton tungmetaller, olja och giftiga gaser.

Förorening är ett vitt begrepp. Man måste beakta riskerna både för miljön och för människan, varför det kan vara ganska svårt att utarbeta en egentlig lista. Enligt den privata amerikanska miljö-organisationen The Blacksmith Institute skall världens mest förorenade plats dock finnas i Kaukasus. Där toppar staden Sumqayit i Azerbajdzjan listan. Under sovjettiden hade staden i många år en enorm kemisk industri, som årligen släppte ut inemot 120000 ton tungmetaller, olja och giftiga gaser. Resultatet av föroreningen är bland annat att antalet cancerfall är upp till 51 gånger så högt, beroende på cancerform, som i resten av det nuvarande Ryssland och de tidigare delstaterna i Sovjetunionen. Antalet medfödda missbildningar, skelettsjukdomar och utvecklingsstörningar hos nyfödda barn i området är också skyhögt.

Som nummer två på listan ligger Tjernobyl i Ukraina. Där är efterdyningarna av explosionen på stadens kärnkraftverk 1986 fortfarande märkbara. Den nukleära föroreningen påverkar 5,5 miljoner människor, varav ett stort antal drabbas av cancer i sköldkörteln. Inte heller staden Dzerzjinsk i Ryssland klarar sig bra i statistiken. Där har förorening som en följd av årtiondens vapen- och kemikalietillverkning lett till en genomsnittlig levnadsålder av 45 år, vilket är 15–20 år lägre än i resten av Ryssland. Blacksmith Institute har utarbetat listan i samarbete med experter vid bland annat Johns Hopkins University, Harvard University och University of Idaho. Listan över förorenade platser kommer ut en gång om året.