Shutterstock
Plastikflasker - genbrug

Växtbaserad plast kan snart återvinnas över 100 gånger

GODA NYHETER I KRISTIDER: Engelska forskare har hittat en metod som gör det möjligt att återvinna växtbaserad plast om och om igen. Nu hoppas forskarna att den nya återvinningstekniken även kan användas på andra typer av plast så att vi en gång för alla kan minska världens plastproduktion.

Varje år produceras hundratals miljoner ton plast och även om återvinningen av plast ökar är detta fortfarande ett stort problem.

Det återvunna plasten är ofta av sämre kvalitet eftersom den i dag måste smältas om, vilket förändrar materialets egenskaper.

Men nu har forskare från Bath och Birmingham University tagit fram en ny metod som kan bryta ned växtbaserad plast till dess urpsrungliga byggstenar. På så sätt kan den användas om och om igen för att tillverka nya produkter – med samma kvalitet som originalet.

Metoden bygger på en kemisk återvinningsteknik med lägre temperatur och användning av mijövänliga katalysatorer som påskyndar nedbrytningen av plasten.

Ska även testas på plast till flaskor

Hittills har forskarna använt metoden på den växtbaserade plasttypen PLA, som trots att den är en mer hållbar variant ofta deponeras och inte återvinns. Försök har bara gjorts i mindre skala, men kommer inom kort att skalas upp. Utöver det kommer forskare även att testa metoden med plasttypen PET, som ofta används i flaskor för dryck.

Forskarna hoppas att det nya genombrottet kan bana väg för en mer cirkulär produktion av plastprodukter, vilket på längre sikt kan spara jordens resurser och minska utsläppen av växthusgaser.