Vart har Aralsjön tagit vägen?

Aralsjön var en av världens största sjöar, men nu är den mycket mindre. Vad har hänt?

Rusty fishing boats at the Arallake

En gång var Aralsjön en av världens fyra största sjöar med en yta på cirka 68000 kvadratkilometer, men i dag har den krympt till omkring tio procent av sin ursprungliga storlek. Sjöns minskning inleddes med en drastisk reduktion av inflödet.

Aralsjön ligger i Kazakstan i Centralasien i ett område präglat av stäpp och öken. Sjön får vatten från floderna Syr Darja och Amu Darja.

På 1960-talet lanserade dåvarande Sovjetunionen ett enormt projekt för att odla upp den centralasiatiska stäppen. Ingenjörer byggde ett omfattande nätverk av kanaler och slussar längs floderna, som är sjöns livsnerv. Som en konsekvens sjönk tillströmningen av vatten till Aralsjön från 25 kubikkilometer per år till mindre än fem kubikkilometer per år.

Den stora avdunstning som är följden av de ökenliknande förhållandena i regionen fick sjön att hastigt krympa, och därvid delades den upp i mindre sjöar.

För att rädda sjön byggdes en damm, som samlade allt vatten i den norra sjön. Dammen stod färdig 2005 och har sedan förbättrat vattenståndet i den norra sjön, medan de södra delarna är mer eller mindre dödsdömda.