Tar syret slut i framtiden?

Förbränningen av fossila bränslen resulterar i mer koldioxid och mindre syre. Kan vi få slut på syre?

Vi löper ingen risk att dö av syrebrist. Jordens atmosfär innehåller bara 0,04 procent koldioxid och 21 procent syre, och även i de värsta framtidsscenarierna stiger koldioxidkoncentrationen inte långt över 0,1 procent. Växthuseffekten från koldioxid är långt allvarligare, och klimatförändringar kan göra att skogen dör. Hur mycket skogsdöden kan påverka den totala syre- och kolhalten på sikt är svårt att svara på, men vi behöver inte oroa oss för att vi kommer att få svårt att andas. Den globala uppvärmningen ökar dock luftföroreningen. Fler kommer att få luftvägssjukdomar, till exempel astma, och forskare vid Stanford University har beräknat att luftföroreningen kommer att leda till 20000 fler dödsfall om året världen över för varje grad som temperaturen stiger.