SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Bekämpningsmedel ska göra naturen brandsäker

KAMPEN FÖR KLIMATET: En ny vätska kan sprutas på vegetationen på utsatta områden och förhindra 84 procent av skogsbränderna.

Australien, Sydamerika och västra USA har de senaste åren drabbats av allt fler skogsbränder. Enbart i Kalifornien är de landområden som ödeläggs av skogsbränder fem gånger större än vad de var för 50 år sedan.

Nu har forskare vid Stanford University i USA uppfunnit en brandhämmande vätska som kan förhindra ett stort antal bränder.

Brandhämmande vätska klibbar fast på gräset

Skogsbränder uppstår oftast i låg vegetation som gräs. En ny brandhämmande vätska kan klibba fast på gräset i månader och göra det omöjligt för elden att få fäste.

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Vätskan lägger sig som en film

Den brandhämmande vätskan (grön) flyter ut och bildar en film på grässtrånas yta (gul).

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Filmen fungerar som isolering

Vid brand förändras vätskan till en barriär av kol (grå) som både isolerar mot värmen (röd) och förhindrar syretillträde (blå). Därför slocknar elden.

Tillsammans med brandmyndigheterna har forskarna gått igenom data från 305 000 bränder som har härjat i Kalifornien under de senaste tio åren.

Hela 84 procent startade längs vägar och andra trafikerade platser, vanligtvis i torrt gräs och annan låg vegetation.

Det innebär att de allra flesta bränder kan undvikas om dessa högriskzoner kan göras brandsäkra. Nackdelen med hittills kända brandhämmande vätskor har varit att de förlorar sin effekt så snart vattnet i dem avdunstar.

Därför utvecklade forskarna en mer tjockflytande vätska, närmast som en klibbig gel som är mer hållbar. När den sprutas ut över exempelvis en gräsyta fördelar den sig och lägger sig som en film på grässtråna.

Så fungerar den brandhämmande vätskan

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Obesprutat gräs

En minut efter antändning

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Besprutat gräs

En minut efter antändning

Vid brand får värmen gelens ingredienser att reagera med varandra. Resultatet blir ett lager av isolerande kol som håller både värme och syre borta från gräset och leder till att elden snabbt dör ut.

Gelen skyddar mot brand under hela torrperioden, och den sköljs inte bort förrän torkan följs av kraftigt regn.