Shutterstock

Robotar av pollen kan rena vårt vatten från kvicksilver

Forskare har lyckats bygga om pollen från något så vanligt förekommande som maskrosor och solrosor till billiga och hållbara mikroskopiska robotar, som kan rena vårt avloppsvatten från tungmetaller.

Avloppsvatten från fabriker innehåller ofta kvicksilver, som är giftigt för människor och flera av naturens ekosystem.

Vanligtvis renar man vatten från kvicksilver genom att filtrera det, tillsätta aktivt kol, genom omvänd osmos eller liknande processer. Men det är dyrt och tidskrävande.

Nu arbetar Martin Pumera från University of Chemistry and Technology i Tjeckien och hans kolleger med ett smart och billigt alternativ.

Pollen kan binda kvicksilver till sig

Vissa typer av pollen har en naturlig förmåga att absorbera kvicksilverjoner, som binds till pollenkornets yta. Det har fått forskarna att experimentera med att bygga om de små pollenkornen till mikrorobotar, som bland annat kan användas till rening av avloppsvatten.

Forskarna använde åtta olika sorters pollen: maskros, tall, lotus, solros, vallmo, kamelia, lummerväxt och kaveldun. Först rengjorde de pollenkornen och fäste sedan platinapartiklar på ena sidan av varje korn.

Därefter läggs platina-/pollenhybriderna i kvicksilverförorenat vatten tillsatt väteperoxid. När platina reagerar med väteperoxid bryts peroxiden ned och det bildas bubblor.

Bubblorna fungerar som en kemisk motor, som driver runt mikrorobotarna i vattnet. På så sätt kommer robotarna i kontakt med flera kvicksilverpartiklar.

Minirobotar avlägsnar 80 procent av kvicksilvret

Efter två timmar i det förorenade vattnet hade samtliga pollentyper absorberat minst 80 procent av kvicksilvret.

Pollen från kaveldun och lummerväxt var mest effektiva och avlägsnade omkring 90 procent, medan lotusblommans pollen rörde sig snabbast, vid cirka 78 centimeter i timmen.

Pollen är en av världens mest stabila strukturer, som kan överleva i miljontals år under hårda villkor, samtidigt som det kan införskaffas till lågt kilopris.

Därför kan pollenmikrorobotar visa sig bli ett billigt, stabilt och hållbart alternativ till traditionella reningsmetoder i framtiden.

© Getty Images

Därför är kvicksilver så farligt

Tungmetallen ansamlas i näringskedjan och kan exempelvis överföras från förgiftade alger i vatten till kräftdjur, och vidare till fisk och människor.

Kvicksilver kan hämma centrala nervsystemet och leda till förlamning, samt är synnerligen skadligt för gravida kvinnor, därför att ämnet binder sig till fostrets hjärnceller vilket kan medföra hjärnskada.