Shutterstock

Renare luft räddar 1,5 miljarder fåglar

Ozon angriper fåglars luftvägar, slemhinnor och födokällor – men reglering av gasarten har nu räddat 1,5 miljarder sparvar, finkar och lövsångare, avslöjar forskning.

Under de senaste 40 åren har 1,5 miljarder fåglar räddats i Nordamerika som en direkt konsekvens av hårdare reglering av ozonförorening. Det motsvarar 20 procent av det totala fågelbeståndet.

Forskare från Cornell University och University of Oregon i USA ligger bakom slutsatsen som överraskar, eftersom ozonregleringen inte infördes för att rädda fåglar – utan bara för att skydda människor.

Det handlar med andra ord om en tursam biverkan.

Ozongas angriper luftvägarna

Ozon finns naturligt i stratosfären, där det hänger som ett skyddande lager, som absorberas solens skadliga UV-strålning.

Men ozon kan också uppstå nere vid jordytan när kväveoxider och flyktiga organiska föreningar – som båda släpps ut av oss människor från bilar, fabriker och liknande – förenas med varandra.

Och när ozon andas in av människor och andra djur är gasen inte längre skyddande – den är direkt farlig för våra luftvägar.

Ozon består av tre syreatomer och de kan starta en oxideringsreaktion om de kommer i kontakt med de olika molekyler som sitter i våra luftvägar och slemhinnor.

De kemiska banden mellan molekylerna kapas och omarrangeras på nya sätt med de extra syreatomerna – och det kan leda till akut inflammation.

Slemhinnorna förlorar lite av sin förmåga att skydda mot mikrober och giftiga kemikalier, och som försvar börjar luftvägarna att kompensera genom att dra ihop sig och producera en skyddande vätska. Det gör det svårare att andas.

Utan ingrepp: 4,5 miljarder fåglar skulle ha försvunnit

Forskarna från USA jämförde antalet fåglar i olika regioner under de senaste 15 åren med luftkvalitetsmätningar och politiska ingrepp i de aktuella regionerna.

De hittade ett tydligt samband mellan reglering av luftkvaliteten och antalet fåglar.

Trots att de nordamerikanska fågelbestånden minskat med tre miljarder sedan 1970, så menar forskarna att siffran skulle ha legat på 4,5 miljarder utan den strängare ozonregleringen.

Ozonförorening drabbar i synnerhet de små flyttfåglarna – sparvar, finkar, lövsångare – som utgör 86 procent av USA:s fågelbestånd.

Förutom skadan på fåglarnas luftvägar har ozon även en skadlig effekt på de insekter och växter som annars utgör fåglarnas matkälla.