Shutterstock

Pottränade kor ska skona miljön

För att minska föroreningarna från kors avföring har forskare utvecklat en metod för att lära kor att gå på toaletten.

Inom jordbruket strövar korna traditionellt sett omkring fritt och lämnar sin avföring och urin på måfå i ladugården eller i hagen.

Avföringen i hagen kan förorena mark och grundvatten, och ammoniak från kobajset bryts ner till gasen dikväveoxid – även känd som lustgas – som är en extremt potent växthusgas.

För att få bukt med föroreningsproblemet har en internationell grupp forskare nu genomfört framgångsrika försök med att pottträna kalvar.

ko, toalett

I experimentet belönades kalvarna för att de använde den speciella kotoaletten.

© FBN

Forskarna satte upp en särskild toalett för kalvar i en försöksladugård, där avföringen kunde samlas in och senare omhändertas på ett säkert sätt.

Kor brukar inte vara bra på att hålla sig. Som en del av träningen belönades djuren därför för att de sökte upp rätt plats. Kissade de bredvid träffades de istället av en stråle av kallt vatten.

Metoden fungerade som forskarna tänkt. Av 16 kalvarna i experimentet lyckades forskarna lära elva kalvar att använda toaletten på bara några veckor. Det är en högre framgångsfrekvens än när små barn ska lära sig att gå på toaletten.

VIDEO: Se en kalv använda toaletten.

I moderna stall hittar kor till mjölkningsmaskinen när de känner att de behöver bli av med mjölken.

Forskarna hoppas att kotoaletten på samma sätt kan bli en fast inrättning i ladugården till gagn för både miljön, bönderna och korna själva.