Plast på Nordpolen visar hur långt föroreningen sprider sig

Forskare har aldrig sett förorening i sådan mängd på Nordpolen. Smältande is låter föroreningen tränga längre norrut och det kan få stora konsekvenser för djur- och växtlivet.

Plast

Plast har letat sig fram till människotomma platser på Nordpolen och forskare är oroliga för djurlivet.

© Shutterstock

Plast finns överallt. I haven, i storstadsluften och i vårt dricksvatten. Och nu dyker det också upp på platser dit människor inte ens färdas: på några av de mest isolerade områdena av Nordpolen.

Det var en grupp brittiska forskare som gjorde en ytterst deprimerande upptäckt när de hittade stora plastbitar och polystyren (i uppskummad och pressad form bättre känt som frigolit) flytande i en sjö.

Har aldrig sett så mycket avfall

Forskarna var mycket överraskade över plastfyndet, eftersom området har varit otillgängligt i årtionden.

  • Under de 25 år jag har utforskat Arktis, har jag aldrig sett så stora och synliga bitar avfall. Block av polystyren låg blottade högst upp på isen, förklarar Pen Hadow – en av forskarna på expeditionen – till The Guardian.

Många av de floder som mynnar ut i Norra ishavet är förorenade. Men tidigare har Arktis varit skyddat av isen.

Oroar sig för djur- och växtliv

Forskare är rädda att ännu mer avfall kommer att leta sig fram till Nordpolen i takt med att isen smälter.

Plastavfall skapar redan problem för djurlivet världen över, både i hav och på land. Forskare är rädda att samma sak kommer att ske på Nordpolen.

Upp emot 12 miljoner ton plastavfall släpps årligen ut i havet, och forskare har påvisat att det påverkar omkring 60 procent av de fåglar, havsdäggdjur, sköldpaddor och fiskar som lever i och runt vattnet.

© Shutterstock

Också på landbacken finns det otaliga exempel på att plast påverkar djurlivet. Här är en flock vilda elefanter på en soptipp på Sri Lanka.

© Shutterstock

Plast i ditt dricksvatten

I förra månaden framkom det att det finns plast i det mesta dricksvattnet världen över. Det var forskare från University of Minnesota, School of Public Health, USA, som hade analyserat dricksvatten från 159 platser över hela världen.

Så mycket som 83 procent av proverna innehöll mikroplast.