Shutterstock

Pappersavfall ska ersätta miljöskadlig frigolit

En ny tysk uppfinning kan låta polystyren gå i pension som det vanligaste isoleringsmaterialet i livsmedelstransport, vilket är mycket goda nyheter för vår miljö.

Denna artikel är redigerad efter publicering då redaktionen uppmärksammats på faktafel. I den ursprungliga versionen angavs bland annat att frigolit inte är nedbrytbart i naturen.

Forskare från det tekniska universitetet i Dresden – TU Dresden – har uppfunnit ett miljövänligt alternativ till expanderat polystyren, även känt som frigolit. Av återanvänt pappersavfall har forskarna lyckats skapa ett starkt isolerande material, som enkelt kan brytas ned och återanvändas.

Frigolit dröjer sig kvar i naturen i 100 år

##
Vanlig frigolit framställs av små kulor av polystyren – ett slags termoplast – som under uppvärmning expanderas till flera gånger sin egen storlek. Trycket i kulorna jämnas ut för att förhindra kollaps, och kulorna formas till slut och kyls ned till den önskade slutprodukten. Resultatet är ett material med en extremt låg densitet med mycket hög värmeisoleringsförmåga.

Tack vare den våldsamma materialexpanderingen består frigolit av ungefär 98 procent luft och bara två procent polystyren. Alla luftbubblor kombinerade med den knappt värmeledande termoplasten förhindrar att värme strömmar igenom materialet.

Frigolit används därför ofta som emballage – speciellt under transport av livsmedel – eftersom en frigolitbehållare lätt kan hållas antingen varm eller kall. Nackdelen är att det populära materialet riskerar att slita hårt på miljön, eftersom det kan ta flera hundra år innan polystyren är nedbrutet.

Forskare har hittat frigolit i magen på flera olika djur som lever i havet, vilket både kan blockera tarmsystemet och utsätta dem för farliga kemikalier. De har exempelvis hittat stora bitar frigolit på Antarktis, där små leddjur även hade fragment av plasttypen i magen.

Återanvänt papper ska hålla temperaturen

Det problemet har forskarna vid TU Dresden löst genom att eliminera polystyren helt ur processen. Hur det frigolitliknande materialet framställs är dock hittills en affärshemlighet, eftersom materialet har utvecklats i samarbete med det tyska företaget easy2cool.

Men enligt forskarna innebär processen bearbetning av en pappersmassa som blandas och torkas, tills man får en matta av cellulosafiber.

Precis som frigolit har mattan en låg densitet och är utmärkt för att isolera värme eller kyla. Det beror enligt projektkoordinatorn Thomas Schrinner att cellulosan har låga värmeledande egenskaper, och de resultaten är faktiskt så bra att materialets isolerings förmåga är svår att skilja från frigolitens.

Tre centimeter tjocka mattor av det nya miljövänliga fibermaterialet av återanvänt papper (till vänster) och ren cellulosa (till höger). Materialet har en densitet på cirka 30 kilo per kubikmeter, medan frigolit ligger mellan 10 och 45 kilo per kubikmeter.

© TU Dresden / Professur für Holztechnik und Faserwerkstofftechnik

"Utmaningen har varit att skapa en behandling av cellulosafibrerna, så att fibermattorna kan uppnå en tillräckligt låg densitet kombinerad med en optimal isoleringsförmåga", förklarar Thomas Schrinner i ett pressmeddelande från TU Dresden och fortsätter:

"Tack vare cellulosans låga värmeledningsförmåga överskrider de hållbara fibermattornas isolerande egenskaper de allra flera kända material."